Novu pripejd karticu možete kupiti u svim našim poslovnicama i ostalim prodajnim objektima širom Srbije po ceni od 300,00 dinara. Kartica sadrži inicijalni kredit u iznosu od 25,00 dinara. Ukoliko registrujete vaš pripejd broj, narednih šest meseci ćete dobijati i bonus kredit u iznosu od 50,00 dinara mesečno. Bonus kredit možete da iskoristite za razgovore u mts mreži i  SMS poruke i Internet domaćem saobraćaju. Da biste registrovali vaš pripejd broj potrebno je da dođete u našu poslovnicu. Ponesite sa sobom važeći lični dokument, SIM karticu i PUK 1 broj.

Prepaid SIM kartica se aktivira prvim pozivom, slanjem SMS poruke ili prvim korišćenjem Interneta.  U svaku SIM karticu ugrađen je čip koji sadrži određeni prostor u memoriji kartice za čuvanje vaših telefonskih brojeva i SMS poruka, kao i vašeg PIN i PUK koda. Sve što sačuvate na vašoj SIM kartici biće tu i ako promenite mobilni telefon.

Multi SIM kartica sadrži standardnu, mikro i nano SIM karticu u jednom pakovanju. Kartica se može koristiti u svakom mobilnom uređaju jednostavnim izborom formata, pri čemu se samo telo kartice koristi kao adapter.Namenjena je korisnicima koji koriste jedan broj u više aparata sa različitim slotovima za SIM karticu. 

Važenje kartice
  • Minimalni iznos pripejd dopune je 200, 00 dinara. Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 200, 00 dinara. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.
  • Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 200, 00 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.
  • Rok važenja pripejd SIM kartice je 12 meseci od datuma aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita. Nakon ovog perioda vaša kartica više neće biti aktivna. Ponovnu aktivaciju kartice možete da izvršite u roku od 30 dana u nekoj od naših poslovnica po ceni od 300,00 dinara, početni kredit na ponovo aktiviranoj kartici je 25,00 dinara. Preostali iznos pripejd kredita sa vaše prethodne SIM katice se poništava.
  • Express dopuna i Friendly dopuna ne produžavaju rok važenja pripejd SIM kartice.
PIN/PUK broj

Uz SIM karticu ćete dobiti PIN broj – jedinstveni lični identifikacioni broj i PUK broj- lični broj za deblokiranje. Savetujemo vam da ove brojeve čuvate na sigurnom mestu.

PIN je vaš lični tajni broj koji služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja vaše SIM kartice. To je samo vama poznata četvorocifrena šifra, koju možete da promenite i definišete šifru koju ćete lako zapamtiti. Ukoliko PIN kontrolna funkcija nije isključena, vaš mobilni telefon će pri svakom uključivanju zahtevati da unesete PIN broj . Ako tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN broj, SIM kartica će se automatski blokirati. Blokiranu SIM karticu moguće je deblokirati uz pomoć PUK broja.

PUK je osmocifrena šifra koja je fabrički ugrađena u vašu SIM karticu i ne može se menjati. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica će biti trajno blokirana. U tom slučaju možete da zamenite SIM karticu u nekoj od naših poslovnica.

Ukoliko zaboravite vaše PIN i PUK brojeve, pozovite Kontakt centar 064/789 ili 0800100100 ili dođite u mts poslovnicu.

Dodatne informacije

U slučaju da se dogodi da je SIM kartica koju ste kupili neispravna, kartica će vam biti besplatno zamenjena.

Krađa, gubitak ili oštećenje SIM kartice:

  • Oštećenu, izgubljenu ili ukradenu SIM karticu možete besplatno da zamenite za novu karticu, uz zadržavanje istog broja. U našim poslovnicama ćete dobiti novu pripejd karticu sa inicijalnim kreditom od 25,00 dinara i iznosom koji vam je preostao na staroj kartici.
  • Da biste zaštitili vaš pripejd kredit, preporučujemo vam da krađu ili gubitak SIM kartice prijavite našem Kontakt centru na broj 064 789 ili 0800 100 100.
  • Zamena SIM kartice na vaš zahtev, uz zadržavanje istog broja, takođe je besplatna.