Mobilna

SIM kartica, PIN, PUK, MMS, prenos podataka...

Roming

Kako odabrati mrežu, kako se naplaćuje, provera stanja u romingu...

Fiksna

Kako postati korisnik, seoba usluge…

mts TV

Dodatni set top box, roditeljska kontrola, dodatne usluge…

Internet

Veće brzine i mts TV, Internet usluga sa OS Linux ili OS X, spajanje sa lokalnom računarskom mrežom...

Box

Kada kreće da se primenjuje naknada, da li je moguće zadžati pripejd broj, obračunski intervali...