Ograničavanje odlaznih poziva

Tokom razgovora se može prelaziti iz jedne veze u drugu i uspostaviti veza sva tri sagovornika istovremeno.U ovakav razgovor možete uključiti sagovornike i iz mobilne i iz fiksne mreže.

Za uslugu Konferencijska veza možete se prijaviti na  19933, slanjem mejla na info@mtsdoo.net ili u nekoj od naših poslovnica.

Upustvo za korišćenje usluge

Kada je uspostavljena veza između korisnika A koji ima dodeljenu uslugu Konferencijska veza i drugog korisnika B, korisnik A može da uspostavi vezu sa trećim korisnikom C tako što će pritisnuti taster FLASH (ili viljušku telefonskog aparata), sačekati jednoličan ton biranja i izabrati broj korisnika C.

Kada se uspostavi veza sa korisnikom C, korisnik A može:

  • da uključi sve tri strane u konverzaciju, odnosno u konferencijsku vezu, tako što će pritisnuti taster FLASH, sačekati jednoličan ton biranja i zatim pritisnuti taster 3;
  • da se iz konferencijske veze vrati u stanje kada je jedan korisnik na čekanju, a drugi u konverzaciji, tako što će pritisnuti taster FLASH, sačekati jednoličan ton biranja i zatim pritisnuti taster 2;
  • da prekine telefonsku vezu sa korisnikom sa kojim je trenutno u konverzaciji, pri čemu se automatski vraća u konverzaciju korisnik koji je bio na čekanju, tako što će pritisnuti taster FLASH, sačekati jednoličan ton biranja i zatim pritisnuti taster 1; nakon toga korisnik ostaje u vezi samo sa jednim sagovornikom.

Korisnik usluge prekida vezu sa sagovornicima ili tekuću konferencijsku vezu spuštanjem slušalice.

Korisnik plaća svaki poziv koji je ostvario prema važećem cenovniku.

Korisniku se za korišćenje usluge fakturiše mesečna naknada.

  • Ukoliko korisnik ima aktiviranu uslugu Poziv na čekanju i ima aktiviranu konferencijsku vezu sa tri učesnika, četvrti korisnik koji ga poziva neće biti stavljen na čekanje već će dobiti ton zauzeća, a prvi, pozvani korisnik, neće dobiti indikaciju drugog poziva.
  • Ukoliko korisnik ima dodeljenu uslugu Zlonamerni poziv koja se aktivira pritiskom na FLASH, on korisnika sa kojim je u konverzaciji ne može staviti na čekanje da bi uputio ili primio novi poziv.
  • Ukoliko treći učesnik ima aktivirano preusmeravanje, poziv upućen njemu će biti odbijen, a pozivajući korisnik će dobiti ton zauzeća.