Usluga prenosa podataka se tarifira prema količini prenetih podataka, na šta ne utiče koliko ste vremena proveli u pregledanju određenog Wap ili Web sadržaja. Tarifira se ukupna preneta količina podataka, bez obzira na to da li ste pristupali Wap ili Web sadržajima.

Tokom trajanja ugovorne obaveze možete da pređete na postpejd tarifu koja je cenovno ista ili viša od izabrane tarife prilikom potpisivanja ugovora. Promenu tarife možete da obavite u mts poslovnici.

Rok važenja pripejd SIM kartice je 12 meseci od datuma aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita. Nakon ovog perioda vaša kartica više neće biti aktivna. Ponovnu aktivaciju kartice možete da izvršite u roku od 30 dana u nekoj od naših poslovnica.

Oštećenu, izgubljenu ili ukradenu SIM karticu možete besplatno da zamenite za novu karticu, uz zadržavanje istog broja, u bilo kojoj našoj poslovnici. Preporučujemo vam da krađu ili gubitak SIM kartice odmah prijavite našem Kontakt centru da bismo u što kraćem roku blokirali vašu SIM karticu i na taj način je zaštitili od neovlašćenog korišćenja.

Da, možete besplatno da pređete sa postpejda na pripejd, a da istovremeno zadržite vaš korisnički broj. Jedini uslov je da ste izmirili sva prethodna dugovanja i da je istekao vremenski period za koji ste potpisali ugovornu obavezu.

Potrebno je da do 15 juna 2017. godine posetite jednu od mts d.o.o. poslovnica, da se registrujete i zamenite SIM karticu uz zadržavanje istog broja, kako biste i nakon navedenog datuma mogli nesmetano da koristite usluge mobilne telefonije. Nakon registracije očekuje vas pripejd bonus.

Na raspolaganju su povoljni tarifni dodaci za minute, SMS poruke i internet. Takođe, na raspolaganju su i pripejd dodaci za društvene mreže. Sve promocije iz naše pripejd ponude možete da aktivirate u mts vodiču na *100# .

Uz SIM karticu ćete dobiti PIN kod - jedinstveni lični identifikacioni broj i PUK kod - lični broj za deblokiranje. Savetujemo vam da ove brojeve čuvate na sigurnom mestu. PIN je vaš lični tajni broj koji služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja vaše SIM kartice. To je samo vama poznata četvorocifrena šifra, koju možete da promenite i definišete šifru koju ćete lako zapamtiti. Ukoliko PIN kontrolna funkcija nije isključena, Vaš mobilni telefon će pri svakom uključivanju zahtevati da unesete PIN kod. Ako tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će se automatski blokirati. Blokiranu SIM karticu moguće je deblokirati uz pomoć PUK kod. PUK je osmocifrena šifra koja je fabrički ugrađena u vašu SIM karticu i ne može se menjati. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica će biti trajno blokirana. U tom slučaju možete da zamenite SIM karticu u nekoj od naših poslovnica. Kako da aktiviram SIM karticu?

Postpejd kartica će vam biti automatski aktivirana, dok pripejd karticu aktivirate prvim pozivom.