Pozivanje servisnih brojeva iz inostranstva (ili Crne Gore) nije besplatno, već se naplaćuje u skladu sa roming tarifom za odlazne pozive. Pri tom, brojeve morate da unesete u međunarodnom formatu, sa prefiksom +381.

Unošenjem koda *797# (za postpejd) ili *100# (za pripejd) i pritiskom na taster za pozivanje na Vašem mobilnom telefonu, u veoma kratkom roku pojaviće se informacija o Vašem zaduženju. Na ovaj način, dok ste u inostranstvu, možete besplatno da proverite trenutno stanje na Vašem računu, ukoliko ste odabrali mrežu roming operatora koja podržava USSD tehnologiju. Ukoliko ste pripejd korisnik, uvek će biti prikazano trenutno stanje na vašem računu. Ukoliko ste postpejd korisnik i roming operator koga ste odabrali kasni u dostavljanju izveštaja na osnovu kojeg obrađujemo saobraćaj ostvaren u romingu, može se dogoditi da se obračun potrošnje u romingu prikaže sa izvesnim kašnjenjem. Podsećamo vas da dok ste u romingu, putem mobilnog telefona, slanjem SMS poruke, možete da platite i račune za mts usluge.

Ne. Kada ste u romingu dolazne SMS poruke su besplatne.

Kada šaljete MMS poruke iz inostranstva, naplaćuje se cena slanja MMS poruke važeća za Vaš tarifni profil, uvećana za naknadu za ostvareni prenos podataka. Prenos podataka plaćate i za sve MMS poruke primljene u inostranstvu. Ukoliko isključite uslugu prenosa podataka, nećete moći da šaljete i primate MMS poruke.

Prenos podataka kada ste u romingu se naplaćuje po znatno višim cenama nego u domaćem saobraćaju. Ukoliko na svom telefonu imate instalirane aplikacije koje se povremeno same povezuju sa Internetom moguće je da nećete imati kontrolu svoje potrošnje. Naš savet je da dok ste u inostranstvu koristite samo one aplikacije koje su vam neophodne i da u njihovim podešavanjima ograničite njihovo povezivanje sa Internetom.

Evropske mreže koriste frekvenciju od 900 MHz i/ili 1800 MHz. Frekvenciju od 900 MHz podržavaju svi modeli mobilnih telefona, dok obe frekvencije 900 MHz i 1800 MHz podržavaju dual-band mobilni telefoni što je naznačeno u njihovoj tehničkoj specifikaciji. Zemlje Amerike koriste frekvencije od 800 MHz ili 1900 MHz i u tom slučaju neophodno je imati triple-band telefon koji podržava 900MHz/1800 MHz/1900 MHz

Mogu se koristiti sve usluge iz ponude mreže drugog mobilnog operatora, ako te usluge podržava i mts.

Kada uključite mobilni telefon u inostranstvu on će automatski pronaći dostupnu mrežu stranog operatora. Ukoliko želite da promenite mrežu, na raspolaganju vam je funkcija ručnog odabira mreže. Način ručnog odabira zavisi od tipa mobilnog telefona. Trebalo bi da u meniju Vašeg mobilnog telefona pronađete opciju Networks (ili Network Settings) i nakon izbora opcije za ručno biranje mreže na ekranu će vam se pokazati sve dostupne mreže.