Svoj pripejd kredit ili pripejd kredit vaših prijatelja možete dopuniti  jednostavno i lako, sa vašeg fiksnog telefona. Pozovite 0800 100 900pratite uputstva govornog automata i za samo nekoliko minuta kredit će biti na računu mts pripejd broja po vašem izboru.  

Na ovaj način možete izvršiti elektronsku dopunu kredita za željeni pripejd broj. Izvršene dopune plaćate na veoma komforan način – kroz redovan mesečni račun za vašu fiksnu telefonsku liniju. Tokom jednog meseca možete izvršiti više dopuna, do maksimalnog iznosa od 24 evra.

Da biste mogli da izvršite elektronsku dopunu pripejd kredita sa fiksnog broja potrebno je da vaša telefonska linija ima mogućnost tonskog biranja i potpune identifikacije broja, odnosno da fiksni broj sa kojeg se vrši dopuna kredita može u celosti da se očita pozivom na mobilni broj ili na drugi fiksni broj koji ima uključenu uslugu Identifikacija dolaznih poziva.

Upustvo za dopunu

Za dopunu mts pripejd broja preko fiksnog telefonskog broja:

  • pozovite broj 0800/100-900.
  • Nakon toga, potrebno je da unesete prvi deo šifre* sa Vašeg računa za fiksnu telefonsku liniju, odnosno broj do kose crte. Kada unesete taj broj, automat će Vam pročitati unetu šifru i zamoliti da je potvrdite ili da je ponovo unesete. Imate ukupno dva pokušaja za unos ispravne šifre.
  • Zatim, potrebno je da unesete mts pripejd broj za koji želite da izvršite dopunu. Potvrdite uneti broj pritiskom na taster 1 ili ga ponovo unesite – pritiskom na taster 2. Imate ukupno dva pokušaja za unos željenog broja u ispravnom formatu.
  • Nakon toga, izaberite jedan od tri ponuđena iznosa predviđenih za dopunu. Potvrdite željeni iznos ili da ga ponovo unesite, za šta imate ukupno dva pokušaja.
  • Ukoliko je cela transakcija dopune pripejd računa uspešno obavljena, na broj koji je dopunjen stići će SMS informacija o izvršenoj dopuni, a Vaš telefonski račun za fiksnu telefonsku liniju biće zadužen za izabrani iznos dopune u protivvrednosti izraženoj u evrima po kursu 125 din/€

Šta je šifra korisnika i gde možete da je nađete na računu?

Šifra korisnika je jedinstveni broj koji mts koristi da bi identifikovao korisnika. Svaki korisnik ima svoju šifru korisnika koju dobija uz svaki mesečni račun za telekomunikacione usluge koje mu je pružio mts.

Šifra korisnika se nalazi u gornjem levom uglu računa jasno obeležena sa “Šifra korisnika”. Ona je oblika n/b, gde je n šifra korisnika i ima najviše 7 cifara, a b je redni broj računa (svaki korisnik može imati više računa koji mu se dostavljaju na istu adresu u vidu jedinstvenog zbirnog računa).