U svaku SIM karticu ugrađen je čip koji sadrži određeni prostor u memoriji kartice za čuvanje vaših telefonskih brojeva i SMS poruka, kao i vašeg PIN i PUK koda. Sve što sačuvate na vašoj SIM kartici biće tu i ako promenite mobilni telefon. 

Multi SIM kartica sadrži standardnu, mikro i nano SIM karticu u jednom pakovanju.

Kartica se može koristiti u svakom mobilnom uređaju jednostavnim izborom formata, pri čemu se samo telo kartice koristi kao adapter.Namenjena je korisnicima koji koriste jedan broj u više aparata sa različitim slotovima za SIM karticu. 

PIN/PUK broj

Uz SIM karticu ćete dobiti PIN broj – jedinstveni lični identifikacioni broj i PUK broj- lični broj za deblokiranje. Savetujemo vam da ove brojeve čuvate na sigurnom mestu.

PIN je vaš lični tajni broj koji služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja vaše SIM kartice. To je samo vama poznata četvorocifrena šifra, koju možete da promenite i definišete šifru koju ćete lako zapamtiti. Ukoliko PIN kontrolna funkcija nije isključena, vaš mobilni telefon će pri svakom uključivanju zahtevati da unesete PIN broj . Ako tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN broj, SIM kartica će se automatski blokirati. Blokiranu SIM karticu moguće je deblokirati uz pomoć PUK broja.

PUK je osmocifrena šifra koja je fabrički ugrađena u vašu SIM karticu i ne može se menjati. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica će biti trajno blokirana. U tom slučaju možete da zamenite SIM karticu u nekoj od naših poslovnica.

Ukoliko zaboravite vaše PIN i PUK brojeve, pozovite Kontakt centar 19933 ili dođite u našu poslovnicu.

Dodatne informacij

U slučaju da se dogodi da je SIM kartica koju ste kupili neispravna, kartica će vam biti besplatno zamenjena.

Krađa, gubitak ili oštećenje SIM kartice:

  • Oštećenu, izgubljenu ili ukradenu SIM karticu možete besplatno da zamenite za novu karticu, uz zadržavanje istog broja. U našim poslovnicama ćete dobiti novu postpejd karticu.
  • Da biste zaštitili vaš postpejd račun, preporučujemo vam da krađu ili gubitak SIM kartice prijavite našem Kontakt centru na broj 19933.
  • Zamena SIM kartice na vaš zahtev, uz zadržavanje istog broja, takođe je besplatna.