Paket pripejd mobilni net sadrži:

  • LTE modem
  • 4G data SIM karticu 
  • 10 GB inicijalnog kredita na kartici 
  • cena: 47,2 €

10 GB inicijalnog kredita za prenos podataka možete da iskoristite u periodu od 60 dana od aktivacije paketa. Paket pripejd mobilni Net se aktivira prvim korišćenjem interneta ili slanjem besplatne SMS poruke na 777.

3G data SIM kartica

  • za računar/tablet  sa integrisanim modemom 
  • sa 500 MB  inicijalnog kredita
  • cena: 2,36 €

500 MB inicijalnog kredita za prenos podataka možete da iskoristite u periodu od 30 dana od dana aktivacije kartice, a karticu aktivirate prvim korišćenjem interneta ili slanjem besplatne SMS poruke na 777.

Data SIM kartica omogućava vam prenos podataka i slanje SMS poruka, ali ne i obavljanje razgovora i slanje MMS poruka. Cena SMS poruke u domaćem saobraćaju je 0,04 €. Standardna cena za 1 MB iznosi 0,01 €. Obračunska jedinica je 10 KB. Kada potrošite inicijalni kredit, vašu data SIM karticu možete dopuniti na bilo koji od uobičajenih načina za pripejd dopunu. Nakon izvršene dopune, uplaćeni iznos kredita umanjivaće se po ceni za ostvareni saobraćaj za prenos podataka.

Duplo više interneta

Za svaku dopunu vaše Data SIM kartice:

  • u iznosu od 2,36 € ili više, dobićete novčani bonus u vrednosti 100% uplaćenog iznosa,
  •  u iznosu do 2,36 €, dobićete novčani bonus u vrednosti 50% uplaćenog iznosa.

Bonus koji ostvarite na ovaj način možete da iskoristite za internet saobraćaj u periodu od 30 dana od dana dodele bonusa.

Ukoliko izvršite dopunu i ostvarite pravo na novi bonus pre isteka postojećeg, preostali iznos prethodnog bonusa se sabira sa iznosom novog bonusa. Kumulativni iznos bonusa možete da iskoristite u periodu od 30 dana od dana dodele poslednjeg bonusa.

Proveru stanja možete da izvršite slanjem SMS poruke sa tekstom STANJE na 777.

Dopuna kredita

Kada potrošite inicijalni kredit, vašu data SIM karticu možete da dopunite na bilo koji od uobičajenih načina za pripejd dopune. Nakon izvršene dopune, uplaćeni iznos kredita umanjivaće se po ceni za ostvareni saobraćaj za prenos podataka. Standardna cena za 1 MB iznosi 0,01 €. Obračunska jedinica je 10 KB. Cena SMS poruke u domaćem saobraćaju je 0,04 €, a u međunarodnom saobraćaju je 0,09 €.

Data SIM karticu možete koristiti i dok boravite u inostranstvu, a ostvareni saobraćaj obračunava se u skladu sa važećim roming cenovnikom za mts pripejd korisnike.

Minimalni iznos pripejd dopune je 2,00 €. Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 2,00 €. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita više vam neće biti na raspolaganju i moći ćete samo da primate poruke.

Svaki put kada dopunite kredit u iznosu od 2,00 € i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.