• Opšti uslovi mts fiksna (DOC 69KB)
  • Opšti uslovi mts mobilna (DOC 63KB)
  • Posebni uslovi za pružanje usluge fiksni Internet (DOC 65KB)