Ukoliko nameravate da posetite Crnu Goru ili Bosnu i Hercegovinu, preporučujemo vam izuzetno povoljne m:tel roming pakete, koje možete da aktivirate bez obzira na to da li ste postpejd korisnik ili pripejd korisnik. Da biste koristili aktivirani m:tel roming paket, potrebno je da po dolasku u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu izaberete m:tel mrežu.

Korišćenjem m:tel roming paketa tokom boravka u Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini možete znatno da uštedite, jer svi odlazni i dolazni pozivi ka mrežama u okviru Telekom Srbija grupe (mobilna i fiksna mreža m:tel Crna Gora, mts mobilna i fiksna mreža, m:tel Republike Srpske i fiksna mreža Telekoma Srpske), kao i svi ostali dolazni pozivi, iznose 0 dinara. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Iz Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, po ceni od 0 dinara, možete da šaljete i SMS poruke ka navedenim mobilnim mrežama u okviru Telekom Srbija grupe. Roming paketi vam omogućavaju i internet (prenos podataka) po ceni od 0 dinara.

Ukoliko ste postpejd korisnik, da biste aktivirali m:tel roming pakete potrebno je da imate aktiviranu roming uslugu.

m:tel roming tarifni dodatak

m:tel Plus 10Trajanje
10 dana
Cena
9,43€
m:tel Plus 30Trajanje
30 dana
Cena
14,15€
Aktivacija

Aktivacija putem SMS poruke

Aktivaciju možete izvršiti i slanjem SMS poruke sa tekstom mtel10d ili mtel30d

  • na broj 7780 – za pripejd korisnike
  • na broj 7888 – za postpejd korisnike

Da biste nastavili da koristite izabrani m:tel roming paket, potrebno je da izvršite ponovnu aktivaciju na jedan od navedenih načina. Istovremena aktivacija dva roming paketa nije moguća.

Ostali saobraćaj koji nije obuhvaćen izabranim m:tel roming paketom naplaćuje se prema važećem roming cenovniku za tarifu koju koristite.

Dodatne informacije

Pod besplatnim m:tel saobraćajem koji je uključeni u m:tel roming dodatak smatraju se:

  • roming odlazni pozivi i SMS poruke iz mreža m:tel CG i m:tel BiH ka mreži mts i mrežama m:tel CG i m:tel BiH čije numeracije počinju +38268, +38765 i +38766, +3827810, +3827811 i +3875,
  • roming dolazni pozivi i SMS poruke,
  • internet saobraćaj.

Saobraćaj ostvaren sa numeracijom drugih operatora u Crnoj Gori +38263, +38267, +38269, +3821-5, +382780 koji su preneti u mobilnu i fiksnu m:tel mrežu Crna Gora, kao i operatora u BiH +38761, +38762, +38763, +3873, +38749 koji su preneti u mobilnu i fiksnu m:tel mrežu BiH, obračunava se po standardnom cenovniku.