Pozivi

Identifikacija poziva – omogućava vam da na ekranu svog mobilnog telefona vidite broj sa kojeg je poziv upućen. Ukoliko je korisnik koji vas poziva isključio svoju identifikaciju ili ako je poziv upućen sa analogne centrale, broj dolaznog poziva neće biti prikazan.

Poziv na čekanju – korisna usluga koja vam omogućava da tokom telefonskog razgovora, u vidu zvučnog signala, dobijete obaveštenje da vam je upućen novi poziv. Možete da odgovorite na novi poziv uz zadržavanje trenutnog poziva ili da prekinete započeti poziv i odgovorite na novi poziv.

Preusmeravanje poziva – kada ste sprečeni da odgovorite na poziv, preusmerite ga na drugi broj iz fiksne ili mobilne mreže koji ste unapred odredili, ili na vašu na govornu poštu. Svaki preusmereni poziv na koji je odgovoreno naplaćuje se po istoj ceni kao kada taj broj pozivate sa vašeg mobilnog telefona, dok je poziv preusmeren na vašu govornu poštu besplatan.

Zabrana prikaza broja – ovu opciju možete da koristite kada ne želite da se vaš broj telefona prikaže na ekranu korisnika koga pozivate.

Zabrana poziva – aktivirajte ovu uslugu kada ne želite da se sa vašeg mobilnog broja obavljaju međunarodni pozivi, dolazni i/ili odlazni pozivi u domaćem saobraćaju ii romingu.

Konferencijska veza – ova usluga vam pruža mogućnost da u telefonski razgovor uključite do 5 osoba istovremeno. Ukoliko vi pokrećete konferencijsku vezu istovremenim pridruživanjem odvojenih poziva, vi tu vezu i kontrolišete. Možete da uključite nove dolazne ili odlazne pozive postavljanjem konferencijske veze na čekanje i priključivanjem na isti način ili možete da prekinete konferencijsku vezu. Isto tako, privremeno možete da “napustite” konferencijsku vezu kako biste ostvarili privatni razgovor sa jednim od učesnika dok se konferencijska veza održava među ostalim učesnicima razgovora.

Govorna pošta – kada vam je isključen telefon, linija zauzeta ili kada jednostavno ne želite da odgovorite na poziv, preusmerite dolazne pozive na vašu telefonsku sekretaricu. Sve pristigle govorne poruke biće sačuvane, a vi ćete, putem SMS poruke, odmah biti obavešteni o svakoj novoj poruci koja vam je ostavljena. Govorne poruke koje se nalaze na vašoj telefonskoj sekretarici možete da preslušate kada god to vama odgovara. Preusmeravanje govorne pošte sa vašeg mts broja je besplatno dok ste u Srbiji.

Poziv na čekanju – aktivacija

Ovu uslugu možete da aktivirate u okviru menija svog mobilnog telefona ili putem kodova:

Aktivacija: *43#OK
Deaktivacija #43#OK
Provera statusa *#43#OK

Preusmeravanje poziva – aktivacija

Preusmeravanje poziva možete da aktivirate u meniju vašeg mobilnog telefona ili unošenjem odgovarajućih kodova.

Preusmeravanje dolaznih poziva na drugi broj

 • Preusmeravanje svih dolaznih poziva bezuslovno Aktivacija: **21*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem# OK, YES ili
  Deaktivacija: ##21#OK Provera statusa: *#21#OK
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ne želite ili ne možete da odgovorite na poziv Aktivacija: **61*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem# OK, YES ili
  Napomena: Aktivira se ukoliko se u roku od 15 sekundi ne odgovori na poziv. Aktiviranje možete da podesite na željeni broj sekundi u datim vremenskim intervalima (5, 10, 15, 20, 25, 30) i to na sledeći način:
  **61*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem**broj sekundi#OK, YES ili Deaktivacija: ##61#OK
  Provera statusa: *#61#OK
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ste nedostupni Aktivacija:**62*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem#OK, YES ili
  Deaktivacija: ##62#OK
  Provera statusa: *#62#OK
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada Vam je linija zauzeta Aktivacija: **67*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem# OK, YES ili
  Deaktivacija: ##67#OK
  Provera statusa: *#67#OK

Preusmeravanje dolaznih poziva na govornu poštu

 • Preusmeravanje svih dolaznih poziva bezuslovno Aktivacija: **21*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Deaktivacija: ##21#OK
  Provera statusa: *#21#OK
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ne želite ili ne možete da odgovorite na poziv Aktivacija: **61*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Napomena: Aktivira se ukoliko se u roku od 15 sekundi ne odgovori na poziv. Aktiviranje možete da podesite na željeni broj sekundi u datim vremenskim intervalima (5, 10, 15, 20, 25, 30) i to na sledeći način:
  **61*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x **broj sekundi#OK, YES ili Deaktivacija: ##61#OK
  Provera statusa: *#61#OK
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ste nedostupni Aktivacija: **62*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Deaktivacija: ##62#OK
  Provera statusa: *#62#OK
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada Vam je linija zauzeta Aktivacija: **67*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Deaktivacija: ##67#OK Provera statusa: *#67#OK

Zabrana prikaza broja – aktivacija

Aktivaciju za svaki pojedinačni poziv možete izvršiti na sledeći način:

#31#broj telefona koji zovete sa pozivnim brojem i OK ili YES

Ukoliko vaš mobilni telefon ima takvu mogućnost, ovu opciju možete da aktivirate u meniju svog telefona.

Zabrana poziva – aktivacija

Ovu uslugu možete da aktivirate korišćenjem opcija u meniju vašeg mobilnog telefona ili unošenjem posebnih kodova:

 • Zabrana svih odlaznih poziva i SMS Aktivacija zabrane: *33* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #33* lozinka # OK Provera statusa: *#33#OK
 • Zabrana samo odlaznog SMS (ne funkcioniše kod svih aparata) Aktivacija zabrane: *33* lozinka * 16 # OK
  Deaktivacija zabrane: # 33* lozinka * 16 # OK
 • Zabrana svih dolaznih poziva Aktivacija zabrane: *35* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #35* lozinka # OK Provera statusa: *#35# OK
 • Zabrana samo dolaznih SMS (ne funkcioniše kod svih aparata) Aktivacija zabrane: *35* lozinka * 16 # OK
  Deaktivacija zabrane: #35* lozinka * 16 # OK
 • Zabrana svih odlaznih poziva u inostranstvo iz matične mreže Aktivacija zabrane: *331* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #331* lozinka # OK Provera statusa: *#331# OK
 • Zabrana svih odlaznih poziva van naše zemlje iz rominga Aktivacija zabrane: *332* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #332* lozinka # OK Provera statusa: *#332# OK
 • Zabrana svih dolaznih poziva kada ste u romingu Aktivacija zabrane: *35 * lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #351* lozinka # OK Provera statusa: *#351# OK

Lozinka za zabranu poziva

Lozinka za zabranu poziva je četvorocifrena šifra koja osigurava kontrolu nad uslugom zabrane poziva.

Prilikom zasnivanja korisničkog odnosa dobili ste lozinku koja je na početku uvek 0000. Savetujemo vam da ovu lozinku promenite, a to možete učiniti na sledeći način:

**03*330*stara lozinka*nova lozinka*nova lozinka#OK

Lozinka mora da sadrži četiri broja i potrebno je da se, zbog potvrde, unese dva puta.

Napomena:
Ukoliko ste aktivirali uslugu Preusmeravanje poziva, nije moguće istovremeno aktivirati uslugu Zabrana poziva i obrnuto.

Govorna pošta – aktivacija

Da biste mogli da koristite vašu govornu poštu, potrebno je da odredite situacije u kojima će se pozivi preusmeravati na vašu telefonsku sekretaricu. Svi koji vas zovu, a dobiju vašu govornu poštu, najpre će čuti vašu pozdravnu poruku nakon koje mogu da ostave govornu poruku za vas. Nakon što prva govorna poruka prispe u sanduče Vaše govorne pošte možete da snimite Vašu pozdravnu poruku i da izvršite ostala podešavanja.

Preusmerite pozive na vašu govornu poštu

 • Preusmeravanje svih dolaznih poziva bezuslovno Aktivacija: **21*+3816×710 i Vaš broj telefona (bez 06x) # zatim OK, YES ili
  Deaktivacija: ##21# zatim OK, YES ili
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ne želite ili ne možete da odgovorite na poziv Aktivacija: **61*+3816×710 i Vaš broj telefona (bez 06x) # zatim OK, YES ili
  Napomena: Aktivira se ukoliko se u roku od 15 sekundi ne odgovori na poziv. Aktiviranje možete da podesite na željeni broj sekundi u datim vremenskim intervalima (5, 10, 15, 20, 25, 30) i to na sledeći način:
  **61*+3816×710 i Vaš broj telefona (bez 06x) **broj sekundi # zatim OK, YES ili Deaktivacija: ##61# zatim OK, YES ili
  Provera statusa: *#61# zatim OK, YES ili
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ste nedostupni Aktivacija: **62*+3816×710 i Vaš broj telefona (bez 06x) # zatim OK, YES ili
  Deaktivacija: ##62# zatim OK, YES ili
  Provera statusa: *#62# zatim OK, YES ili
 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada Vam je linija zauzeta Aktivacija: **67*+3816×710 i Vaš broj telefona (bez 06x) # zatim OK, YES ili
  Deaktivacija: ##67# zatim OK, YES ili
  Provera statusa: *#67# zatim OK, YES ili

Preslušajte poruke

Da biste preslušali poruke sa vaše govorne pošte pozovite:

 • 064711 – ukoliko pozivate sa vašeg mobilnog broja
 • 064710 vaš broj telefona – ukoliko pozivate iz fiksne mreže ili mobilnih mreža drugih operatora u Srbiji
 • +38164710 vaš broj telefona – ukoliko vašu govornu poštu zovete iz inostranstva

Ostavite poruku

Ukoliko to želite, imate i mogućnost samo da ostavite govornu poruku nekom mts korisniku. Bez obzira da li zovete iz fiksne ili mobilne mreže, poruku možete ostaviti na sledeći način:

 • Unesite 064 710 broj telefona mts korisnika i nakon što čujete pozdravnu poruku, ostavite vašu poruku
SMS

SMS, kratke tekstualne poruke, mogu da sadrže maksimalno 160 karaktera, ukoliko koristite znakove engleskog alfabeta. Ukoliko koristite ćirilična slova naše azbuke ili latinična slova naše abecede, broj raspoloživih karaktera biće znatno manji, do 70.

Broj servisnog centra za SMS poruke je +381650000900.

SMS to mail

Sa svog mobilnog telefona tekstualnu poruku možete poslati i na e-mail. Dovoljno je samo da na broj 767 (bez 064) pošaljete SMS poruku u formatu:
<e-mail adresa na koju šaljete poruku><subject><razmak><tekst poruke>

Ukoliko ne želite da stavite naslov poruke (subject), dovoljno je da tekst poruke razmakom odvojite od e-mail adrese. U slučaju da istu poruku želite da pošaljete na više adresa, unesite ih jednu za drugom tako što ćete ih odvojiti zarezima (bez razmaka). Cena poslatog mejla ne zavisi od broja adresa na koje se šalje.

S obzirom na to da se poruka šalje kao SMS, maksimalno možete poslati tekst od 160 karaktera ukoliko koristite engleski alfabet.

SMS poruke poslate na e-mail se naplaćuju po ceni obične SMS poruke.

MMS

Fotografije, animacije, melodije, glasovne poruke i tekst, i to sve zajedno možete da šaljete svojim prijateljima sa svog mobilnog telefona, ukoliko imate mobilni uređaj koji podržava MMS uslugu.

MMBox – Osim na mobilni uređaj, MMS poruka stiže i u vaš MMSvet gde možete da kreirate posebne MMS poruke, da pregledate pristigle poruke, ali i da napravite svoj MMS album.

Ukoliko vaš mobilni uređaj ne podržava MMS uslugu, dobićete SMS poruku sa obaveštenjem da vam je poslata MMS poruka i web adresu sa šifrom uz koju možete da vidite primljenu MMS poruku.

Cena jedne MMS poruke zavisi od tarifnog profila koji koristite, bez obzira na veličinu i tip MMS poruke.

Internet

Bilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, dostupna vam je usluga prenosa podataka ukoliko imate mobilni uređaj koji podržava ovu uslugu.

U zavisnosti od tehnologije koju podržava vaš mobilni uređaj, tarife koju koristite i dostupnosti odgovarajućeg mts signala, uslugu prenosa podataka moguće je koristiti uz različite brzine.

 • LTE (4G) do 105/35 Mb/s
 • HSPA+ sa brzinom do 42 Mb/s
 • HSDPA sa brzinom do 7,2 Mb/s
 • UMTS sa brzinom do 384 Kb/s
 • EDGE sa brzinom do 236,8 Kb/s
 • GPRS sa brzinom do 53,6 Kb/s

3G usluga

Ukoliko ste postpejd korisnik, mesečna naknada za korišćenje 3G usluge iznosi 0,93 € i automatski se obnavlja svakog meseca. Kupovinom postpejd paketa sa 3G ili 4G telefonom, u obavezi ste da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaćate mesečnu naknadu za ovu uslugu.

Tarifiranje

Usluga prenosa podataka se tarifira prema količini prenetih podataka, a ne po vremenu provedenom za pregled WAP i web sadržaja. Tarifira ukupno preneta količina podataka, bez obzira da li je tokom konekcije korišćen WAP ili web ili kombinacija ova dva.