Obaveštenje:

Obaveštavamo korisnike fiksne telefonije da se pojedine dodatne usluge povlače iz ponude 1. novembra 2017. godine. Od navedenog datuma, više neće biti na raspolaganju usluge: Ponavljanje zadnjeg biranog broja, Brojač tarifnih impulsa i Skraćeno biranje.

Telefonska linija
Novi telefonski priključak, uz ugovornu obavezu na 24  meseca0,01
Novi telefonski priključak, bez ugovorne obaveze47,20
Dogradnja voda do 250 metara0,01
Seoba telefonskog priključkabesplatno
Mesečna naknada direktna linija 5,18
Mesečna naknada dvojnik2,60
Promena broja telefonskog priključka0,92
Premeštaj telefonskog priključkapo fakturi
Demontiranje na zahtev korisnikabesplatno
Promena u nazivu korisnikabesplatno
Promena namene korišćenja telefonskog priključkabesplatno
Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev pretplatnika (za svako novo unošenje)besplatno
Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja pretplatnika)1,84
Promene u telefonskom imenikubesplatno
Dodatne usluge
AktivacijaMesečna naknada
Omnifonbesplatno1,12
Poziv na čekanjubesplatno0,35
Bezuslovno preusmeravanje dolaznih pozivabesplatno0,35
Preusmeravanje dolaznih poziva – pozvani korisnik je zauzetbesplatno0,35
Preusmeravanje dolaznih poziva – pozvani korisnik se ne javljabesplatno0,35
Konferencijska veza tri učesnika u vezibesplatno0,35
Identifikacija pozivajućeg pretplatnika0,470,71
Servis za naručivanje buđenja 198110,24 po pozivu
Korišćenje pomoćnog brojača impulsapo fakturi0,71
Specifikacija odlaznih poziva (jednokratni listing)plaćaju se troškovi štampe i dostave0,29
Specifikacija odlaznih poziva (mesečni listing)plaćaju se troškovi štampe i dostave0,19
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operaterabesplatno
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika – pristup i mesečna pretplatabesplatno
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika- svako aktiviranjebesplatno
ISDN Priključak
Mesečna naknada5,18
Seoba ISDN priključakbesplatno
Promena broja baznog ISDN priključka0,92
Promena u nazivu korisnika ISDN priključkabesplatno
Promena namene korišćenja ISDN priključkabesplatno

ISDN bazni priključak podrazumeva dve nezavisne digitalne telefonske linije koje možete istovremeno da koristite. Mesečna naknada obuhvata i upotrebu dodatnih usluga: identifikacija dolaznih poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju, tri učesnika u vezi i konferencijska veza. Primenjuje se cena minuta razgovora važeća za fiksnu telefonsku liniju.
ISDN bazni priključak nije u ponudi za nove korisnike