Identifikacija poziva

Identifikacija poziva vam omogućava da, pre odgovora na poziv, na displeju svog telefona vidite broj sa kojeg je poziv upućen.

Potrebno je samo da imate fiksni telefon koji podržava ovu veoma praktičnu uslugu, što je slučaj sa svim telefonima novijeg datuma.

Kada broj telefona osobe koja vas poziva pripada analognoj centrali ili ukoliko je ta osoba aktivirala uslugu zabrane identifikacije poziva, na ekranu vašeg telefona neće se prikazati broj osobe koja vas poziva. Pored toga, dešava se i da pojedine države iz sigurnosnih razloga ne dopuštaju da se u inostranstvu prikaže broj sa kojeg je poziv upućen.

Ova usluga radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama.

Uslugu možete aktivirati pozivom Kontakt centra 19933, slanjem mejla na info@mtsdoo.net ili odlaskom u najbližu poslovnicu.


Preusmeravanje poziva

Preusmeravanje poziva vam pruža mogućnost da, ukoliko niste kod kuće ili ste iz nekog razloga sprečeni da primite poziv, preusmerite dolazni poziv na neki drugi, unapred definisani broj. Ukoliko to želite,dolazni poziv možete da preusmerite i na automat sa govornom porukom.

Svaki preusmereni poziv na koji je odgovoreno naplaćuje se po istoj ceni kao kada taj broj pozivate sa vašeg fiksnog broja.

Pozivalac telefonskog broja plaća poziv do pozvanog broja, dok vi, kao korisnik usluge Preusmeravanje dolaznih poziva, plaćate poziv od broja na kome je aktivirana usluga, do broja (fiksnog/mobilnog) na koji ste preusmerili poziv, po važećoj tarifi. Za korišćenje usluge naplaćuje se mesečna naknada.

Na rapolaganju su vam tri opcije za preusmeravanje dolaznih poziva:

 • Bezuslovno preusmeravanje svih dolaznih poziva
 • Preusmeravanje dolaznog poziva u slučaju da vam je linija zauzeta
 • Preusmeravanje dolaznog poziva ukoliko ne možete ili ne želite da odgovorite na poziv

Za korišćenje ove usluge možete se prijaviti u nekoj od naših poslovnica.

Uputstvo za aktivaciju željene opcije za preusmeravanje poziva

Bezuslovno preusmeravanje poziva

Ova usluga omogućava bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva na neki drugi, unapred definisani broj.

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 21
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte broj telefona na koji se preusmerava poziv
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Korisnik koji poziva broj telefona na kom je aktivirano preusmeravanje poziva ima iste troškove poziva kao i prilikom pozivanja korisnika koji nemaju aktiviranu ovu uslugu.

Korisnik koji je aktivirao preusmeravanje svojih dolaznih poziva na drugi broj telefona, plaća preusmeravanje poziva (od broja sa kog je izvršeno preusmeravanje do broja na koji je isto usmereno) prema važećem Cenovniku.

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 21
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Usluga Bezuslovno preusmeravanje poziva ima apsolutni prioritet u odnosu na sve druge tipove preusmeravanja. U slučaju kada je aktivirana usluga Ograničavanje odlaznih poziva, usluga Preusmeravanje dolaznih poziva neće biti aktivirana ako postoji neko ograničenje poziva na broju ili na ruti na koju bi preusmeren poziv trebalo da ode.

Preusmeravanje poziva – pozvani korisnik se ne javlja

Ukoliko aktivirate ovu uslugu, do preusmeravanja poziva dolazi ako se ne javite na poziv u odreðenom vremenskom periodu.

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 61
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte broj telefona na koji se preusmerava poziv
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Korisnik koji poziva broj telefona na kom je aktivirano preusmeravanje poziva ima iste troškove poziva kao i prilikom pozivanja korisnika koji nemaju aktiviranu ovu uslugu.

Korisnik koji je aktivirao preusmeravanje svojih dolaznih poziva na drugi broj telefona, plaća preusmeravanje poziva (od broja sa kog je izvršeno preusmeravanje do broja na koji je isto usmereno) prema važećem Cenovniku.

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 61
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Preusmeravanje poziva – pozvani korisnik zauzet

Aktiviranjem ove usluge preusmeravate pozive u slučaju da je vaš broj zauzet.

Aktiviranje usluge

Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja

 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 67
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte broj telefona na koji se preusmerava poziv
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Korisnik koji poziva broj telefona na kom je aktivirano preusmeravanje poziva ima iste troškove poziva kao i prilikom pozivanja korisnika koji nemaju aktiviranu ovu uslugu.

Korisnik koji je aktivirao preusmeravanje svojih dolaznih poziva na drugi broj telefona, plaća preusmeravanje poziva (od broja sa kog je izvršeno preusmeravanje do broja na koji je isto usmereno) prema važećem Cenovniku.

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 67
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Odbijanje poziva

Ukoliko iz bilo kog razloga ne želite da primate pozive, na raspolaganju vam je usluga Odbijanje dolaznih poziva. Ova usluga pruža vam mogućnost da nesmetano uspostavljate odlazne pozive, dok će svi dolazni pozivi ka vašem broju telefona biti onemogućeni.
Ova usluga radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama.

Uslugu Odbijanje dolaznih poziva možete aktivirati i deaktivirati u nekoj od naših poslovnica. 


Ne smetaj

Usluga Ne smetaj pruža vam mogućnost da sve dolazne pozive preusmerite na govorni automat, a korisnik koji vam je uputio poziv dobiće obaveštenje da trenutno ne možete da odgovorite na poziv.
Odlazne pozive možete nesmetano da obavljate.

Ova usluga radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama.

Uputstvo za aktivaciju/deaktivaciju usluge

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 26
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Potvrdu da je telefonska centrala prihvatila uslugu, dobijate korektnim prijemom tona IND.

Napomena:
Nakon aktiviranja ove usluge, podizanjem telefonske slušalice dobićete specijalni ton slobodnog biranja (različit od standardnog), koji vam omogućava da normalno obavljate odlazne pozive, ali istovremeno sprečava, tj. onemogućava dolazne pozive.

Korišćenje usluge

Korisnik koji poziva vaš broj, nako što se aktivirali ovu uslugu, dobiće govornu poruku “NE UZNEMIRAVAJ”

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 26
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koja vam omogućava da tokom telefonskog razgovora  dobijete obaveštenje, u vidu zvučnog signala, da vam je upućen novi poziv. Možete da odgovorite na novi poziv, uz zadržavanje trenutnog poziva ili da prekinete započeti poziv i odgovorite na novi poziv.

Za korišćenje ove usluge možete se prijaviti u našim poslovnicama, pozivom na broj 19933  ili slanjem mejla na info@mtsdoo.net.

Uputstvo za aktivaciju/deaktivaciju usluge

Aktiviranje usluge

 • Aktiviranje usluge: *43#
 • Provera da li je usluga aktivna:*#43#

Ukoliko je usluga aktivna, posle unošenja ovog koda ćete čuti ton potvrde (kontinualni ton), a ukoliko usluga nije aktivna čućete ton zauzeća.

Korišćenje usluge

Ova usluga omogućava da u toku razgovora sa jednim sagovornikom budete obavešteni o pozivu drugog sagovornika. U trenutku drugog poziva dobijate specijalni ton u slušalici, koji vas upozorava da imate poziv na čekanju, a osoba koja vas poziva dobija signal da vaš telefon zvoni, a ne signal zauzeća. U tom slučaju, pred vama su sledeće mogućnosti:

Da prihvatite drugi poziv , pri čemu osoba sa kojom je razgovor u toku ostaje na čekanju

 • Kratko pritisnite viljušku telefonskog aparata ili taster FLASH i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster 2

Da naizmenično stupate u vezu sa oba sagovornika

 • Kratko pritisnite viljušku telefonskog aparata ili taster FLASH i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnuti taster 2

Da raskine vezu sa jednim od sagovornika (A ili B) sa kojim je trenutno u vezi i da nastavi da razgovara sa drugim

 • Kratko pritisnuti viljušku telefonskog aparata ili taster FLASH i sačekati prijem tona biranja
 • Pritisnuti taster 1

Nakon toga se ostaje u vezi samo sa jednim sagovornikom.Veza se prekida na klasičan način spuštanjem slušalice.

Ukoliko je istovremeno aktivirana i usluga Preusmeravanje poziva, tada:

 • bezuslovno preusmeravanje poziva ima prioritet u odnosu na indikaciju dolazećeg poziva,
 • preusmeravanje u slučaju zauzeća se aktivira nakon isteka tajmera indikacije drugog poziva (30sec),
 • preusmeravanje u slučaju nejavljanja se ne aktivira nakon isteka tajmera indikacije drugog poziva (30sec), a pretplatnik na čekanju dobija ton zauzeća.

Zlonamerni poziv

Ukoliko dobijete uznemiravajuće pozive, u bilo kojoj od naših poslovnica možete da aktivirajte uslugu Zlonamerni poziv. Ova usluga omogućava identifikovanje eventualnih zlonamernih poziva koji su upućeni na vaš broj.

U zavisnosti od tehničkih karakteristika telefonske centrale, postoje dve načina beleženja zlonamernih poziva:
–  beleže se pozivi na koje je pretplatnik odgovorio (pritiskom na taster FLASH u toku trajanja poziva),
–  beleže se svi pozivi prema pretplatniku bez obzira da li je odgovorio na njih ili ne.


Govorna pošta

Govorna pošta je vaša virtuelna telefonska sekretarica. U slučaju da ne možete da odgovorite na poziv ili vam je linija zauzeta, poziv koji je upućen na vaš fiksni broj biće preusmeren na sistem govorne pošte, a osoba koja vam je uputila poziv, ukoliko to želi,  može da  vam ostavi govornu poruku. Pored govornih poruka, moguće je ostaviti i faks poruke.

Preduslov za korišćenje ove usluge je da posedujete telefonski uređaj sa tonskim biranjem.

Za korišćenje usluge Govorna pošta možete se prijaviti pozivom na 19933, u nekoj od naših poslovnica, ili možete da pošaljite mejl na info@mtsdoo.net

Detaljnije uputstvo

Osnovni paket usluge „govorna pošta“ obuhvata:

 • Preusmeravanje poziva na sistem govorne pošte, u slučaju nejavljanja ili zauzeća
 • Obaveštavanje korisnika o pristigloj poruci
 • Besplatno preslušavanje primljenih govornih poruka
 • Maksimalno 20 govornih poruka
 • Maksimalna dužina primljene govorne poruke 60 sekundi
 • Maksimalno 10 stranica primljenih faks poruka

U ponudi je i paket dodatnih usluga (podrazumeva aktiviran osnovni paket), koji sadrži:

 • SMS notifikaciju – usluga omogućava obaveštavanje o pristigloj govornoj ili faks poruci, slanjem SMS poruke na vaš mobilni telefon (SMS notifikacija omogućena je samo korisnicima mts mobilne telefonije)
 • Jedinstven pristup govornoj pošti – usluga omogućava da sa vašeg mobilnog telefona (ukoliko ste korisnik mts mobilne telefonije) pristupate sistemu govorne pošte.

Preusmeravanje u slučaju nejavljanja

Kao korisnik govorne pošte imate mogućnost da sa sopstvenog telefonskog aparata aktivirate, odnosno deaktivirate, preusmeravanje na govornu poštu u slučaju nejavljanja, unošenjem koda:

 • *62# za aktivaciju,
 • #62# za deaktivaciju,
 • *#62# za proveru da li je trenutno aktivno preusmeravanje u slučaju nejavljanja (kontinualan ton znači da aktivno, a ton zauzeća znači da nije aktivno).

Sa ovom uslugom takođe imate mogućnost da definišete dužinu zvona pre preusmeravanja unošenjem koda *62*<broj sekundi>#,

Preusmeravanje u slučaju zauzeća

Kao govorne pošte imate mogućnost da sa sopstvenog telefonskog aparata aktivirate, odnosno deaktivirate, preusmeravanje na govornu poštu i u slučaju zauzeća telefonske linije, unošenjem koda:

 • *68# za aktivaciju,
 • #68# za deaktivaciju,
 • *#68# za proveru da li je trenutno aktivno preusmeravanje u slučaju zauzeća (kontinualan ton znači da aktivno, a ton zauzeća znači da nije aktivno).

Vašoj pošti možete da pristupite na sledeća četiri načina:

 • Pozivom broja 1113 sa svog telefonskog broja
 • Pozivom broja 1114 sa bilo kojeg drugog telefonskog broja u mts fiksnoj mreži. Od vas se u tom slučaju tražiti da sa tastature telefona unesete svoj broj telefona i lozinku (PIN broj). PIN broj je četvorocifreni broj koji se prilikom dodeljivanja usluge postavlja na osnovnu vrednost 1234, a sistem govorne pošte od vas zahteva da ga prilikom prvog korišćenja promenite u drugi četvorocifreni broj, koji će biti poznat samo vama.
 • Pozivom broja 722 sa svog mobilnog telefona (za korisnike mts mobilne telefonije). Postupak preslušavanja je isti kao i u slučaju poziva na broj 1114 (ovo je omogućeno u slučaju paketa dodatnih usluga).
 • Pozivanjem svog telefonskog broja – iz inostranstva ili mobilne mreže drugog operatera. Ako se u slučaju nejavljanja ili zauzeća poziv preusmeri na sistem govorne pošte potrebno je u toku emitovanja pozdravne poruke govorne pošte pritisnuti taster # na tastaturi telefonskog aparata. Postupak je dalje isti kao i u slučaju poziva broja 1114