Ova usluga omogućava povezivanje Vaše korisničke centrale koja podržava SIP protokol na našu platformu. Mi obezbeđujemo link odgovarajućeg kapaciteta za telefoniranje u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju do vaše opreme (IP PBX ili ruter i telefone). U zavisnosti od Vaših potreba izaberite željeni broj lokalnih priključaka i trunk linija.

Prednosti:

  • Povezivanje IP PBX centrale 
  • Geografska numeracija
  • Mogućnost pozivanja hitnih i specijalnih službi
  • Za vezu se ne koristi Internet, već naša IP/MPLS mreža
  • U slučaju seobe u okviru iste mrežne grupe možete da zadržite istu numeraciju
  • Alternativno rešenje za prenos govora umesto ISDN PRI 
  • Visoka pouzdanost, sigurnost i kvalitet usluge.

Za dodatne informacije pozovite Korisnički servis na 19933