Kućni internet (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line ili asimetrična digitalna pretplatnička linija) omogućava neprekidan pristup Internetu, 24 časa dnevno 7 dana u nedelji. Instalacijom dva uređaja (modem i spliter) uz ADSL tehnologiju ostvarićete niz prednosti: uključenjem računara postižete trenutnu konekciju na internet, brza i neprekidna veza (24 časa) slobodna telefonska linija nema dodatnih troškova za korišćenje telefonske linije, plaća se samo fiksni iznos pretplate paketa koji ste izabrali

Da biste koristili našu internet uslugu u svom domu, potreban je fiksni telefonski priključak i da postoje tehničke mogućnosti za realizaciju Interneta. Od nas ćete dobiti WiFi modem koji vam omogućava da imate svoju kućnu internet mrežu, odnosno da više računara istovremeno povežete na Internet. Za sve dodatne informacije u vezi sa za povezivanjem opreme ili korišćenjem usluge, na raspolaganju vam je naš kontakt centar 19933 i mts poslovnice.

Nakon što podnesete zahtev za korišćenje internet usluge, Ugovor možete da potpišete vi ili osoba koju ste vi ovlastili kod nadležnog organa.

Na pristup Internetu mogu da utiču vrsta kabla, razdaljina, kao i vremenske prilike. Još jedna promenljiva je i sam Internet. Naime, mts d.o.o. može da garantuje samo za svoju mrežu (da u njoj neće doći do tzv. „uskih grla“ i zagušenja saobraćaja), ali ne može da garantuje za celokupan Internet. Tako se može desiti da vaš internet modem i konekcija funkcionišu besprekorno, ali da podatke koje želite da dobijete u tom trenutku žele i mnogi drugi korisnici Interneta, pa server ili računar na kome se te informacije nalaze nije u stanju da u isto vreme pruži informacije tolikom broju korisnika što rezultira smanjenjem brzine protoka.

U slučaju pojave tehničkih problema tokom korišćenja Internet usluge, prijavite smetnju pozivanjem kontakt centra ili dolaskom u najbližu mts poslovnicu. Zbog efikasnijeg detektovanja i rešavanja problema, neophodno je da modem bude uvek uključen.