Osim osnovnih, možete koristiti i naše dodatne telefonske usluge koje vam omogućavaju da na displeju telefona vidite broj sa kojeg vam je poziv upućen, da tokom razgovora budete obavešteni o drugom pozivu, da  razgovarate sa više korisnika u isto vreme ili da, kada niste kod kuće, pristupite svim pozivima sa vašeg kućnog fiksnog broja tako što ćete pozive preusmeriti na bilo koji drugi broj telefona, po vašem izboru.