Ograničavanje odlaznih poziva

Ukoliko ne želite da se sa vašeg fiksnog broja obavljaju pozivi ka npr. međunarodnim brojevima, mobinim brojevima ili servisima sa dodatom vrednošću (kao što su nagradne igre, glasanja i sl.), na raspolaganju vam je usluga Ograničavanje odlaznih poziva.

Postoje dve varijante ove usluge: Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika i Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatora.

Zahtev za korišćenje ove usluge možete podneti u nekoj od mts poslovnica.

Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika – uputstvo

Većina digitalnih telefonskih centrala nudi mogućnost ograničavanja odlaznih poziva, pod uslovom da je vaš telefonski aparat sa tonfrekventnim (tonskim) biranjem.

Ukoliko želite da koristite ovu uslugu, potrebno je da podnesete zahtev u nekoj od naših poslovnica.

Prilikom podnošenja zahteva dobićete potvrdu da li je za vašu telefonsku liniju moguća aktivacija ove usluge. Nakon potvrde, potrebno je da se opredelite kakvu vrstu ograničenja odlaznih poziva želite.

KlasaKombinacijaOpis
1a+lSAMO INOSTRANSTVO + GSERV
2a+l+c+d+e+i+j+nINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ SVI MOBILNI+ MEĐUMESNI FIKSNI SAOBRAĆAJ+INTERNET+NOMADSKI PRIKLJUČCI
3a+l+c+d+gINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ MTS
4a+l+c+d+e+j+nINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ SVI MOBILNI+INTERNET+NOMADSKI PRIKLJUČCI
5a+l+c+d+g+jINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ MTS + INTERNET
6c+dSAMO PROVAJDERI
7c+d+lPROVAJDERI + GSERV
8k=a+l+c+d+f+g+h+i+j+nSVI ODLAZNI POZIVI
9a+l+c+d+e+i+nINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+SVI MOBILNI + MEĐUMESNI FIKSNI SAOBRAĆAJ+NOMADSKI PRIKLJUČCI
10a+l+c+dINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI
11c+d+e+nPROVAJDERI + SVI MOBILNI+NOMADSKI PRIKLJUČCI
12a+l+c+d+e+nINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+SVI MOBILNI+NOMADSKI PRIKLJUČCI
13a+l+c+d+fINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ DRUGI OPERATERI MOBILNE TELEFONIJE
14a+l+c+d+f+jINOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ DRUGI OPERATERI MOBILNE TELEFONIJE + INTERNET

U svakom od ponuđenih tipova ograničenja poziva, omogućeni su pozivi ka specijalnim službama-policiji, hitnoj pomoći, vatrogascima i sl.

Uputstvo za korišćenje usluge Ograničenje odlaznih poziva

Pre aktiviranja usluge, potrebno je da definišete šifru za njeno korišćenje:

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 33
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte šifru za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
  (4 cifre po želji – ABCD)
 • Pritisnite taster *
 • Ponovo ukucajte šifru za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
  (iste 4 cifre – ABCD)
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekejte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 33
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte šifru ABCD za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Nakon toga uspostavljanje odlaznih poziva je ograničeno, prema unapred definisanom zahtevu.

Deaktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 33
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte šifru ABCD za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Promena šifre

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 33
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte staru šifru ABCD
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte novu šifru EFGH
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Ukoliko koristite uslugu Preusmeravanje poziva (na bilo koji od tri postojeća načina), preusmeravanje poziva na broj koji podleže ograničenju odlaznih poziva nije moguće.

Napomena: Primer uputstva je naveden za korisnike koji se nalaze na Alcatel 1000 E 10 centralama. Proverite na kom tipu centrale se nalazi vaš telefonski priključak i ukoliko to nije Alcatel 1000 E 10 pozovite Kontakt centar 19933 ili pošaljite mejl na info@mtsdoo.net da biste proverili da li možete da koristite ovu uslugu.

Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera – upustvo

Ova usluga nudi mogućnost zabrane određenih tipova odlaznih poziva (npr. međunarodnih poziva, pozivi ka mobilnim mrežama, pozivi ka IN servisima itd.) ali bez mogućnosti aktiviranja, promene i deaktiviranja usluge sa telefonskog aparata. Možete da izaberete jednu od unapred definisanih vrsta ograničenja, pri čemu postoji i mogućnost kompletne zabrane svih odlaznih poziva. Pri tome su omogućeni pozivi ka specijalnim službama – policija, hitna pomoć, vatrogasci i sl.

Aktiviranje, sve promene i deaktiviranje vršimo mi, na vaš zahtev. U toj situaciji, izmena parametara usluge sa vašeg telefonskog aparta nije moguća.

Ukoliko koristite uslugu Preusmeravanje poziva (na bilo koji od tri postojeća načina), preusmeravanje poziva na broj koji podleže ograničenju odlaznih poziva nije moguće.

Napomena: Primer uputstva je naveden za korisnike koji se nalaze na Alcatel 1000 E 10 centralama. Proverite na kom tipu centrale se nalazi vaš telefonski priključak i ukoliko to nije Alcatel 1000 E 10 pozovite Kontakt centar 19933 ili pošaljite mejl na info@mtsdoo.net da biste proverili da li možete da koristite ovu uslugu.


Skraćeno biranje

Brojeve telefona koje često pozivate možete pozivati na jednostavniji način, odabirom samo jedne ili dve cifre. Potrebno je samo da se prijavite za korišćenje usluge Skraćeno biranje i  odredite listu brojeva koje želite da pozivate na ovaj način.

Zahtev za korišćenje ove usluge možete podneti u nekoj od naših poslovnica.

Prilikom podnošenja zahteva za uslugom potrebno je da navedete da li  želite da koristite jednocifrene skraćene brojeve (može da se memoriše najviše 10 brojeva) ili dvocifrene skraćene brojeve (može da se memoriše najviše 70 brojeva).

Detaljno upustvo

Po dodeljivanju ove usluge, potrebno je da memorišete listu telefonskih brojeva koje želite da pozivate skraćenim biranjem i da svakom takvom broju dodelite njegov skraćeni broj. Lista brojeva se memoriše na telefonskoj centrali. Nakon toga, prilikom pozivanja, možete da koristite skraćeni broj.

Za unos broja u memoriju ispratite sledeće uputstvo:

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 51
 • Pritisnite taster *
 • Unesite SC (skraćeni broj pod kojim je broj memorisan/jednocifren ili dvocifren)
  Ako je omogućeno memorisanje do 10 brojeva, SC je jednocifren broj (0-9); Ako je omogućeno memorisanje 10 i više brojeva, vrednosti SC su 20,21,22, itd. sve do maksimalnog broja.
 • Pritisnite taster *
 • Unesite broj telefona
 • Pritisnite taster #

Proverite da li je broj na listi:

 • Pritisnite taster #
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 51
 • Pritisnite taster *
 • Unesite SC
 • Pritisnite taster *
 • Unesite broj telefona
 • Pritisnite taster #

Ukoliko je usluga aktivna, posle unošenja ovog koda ćete čuti ton potvrde – kontinualni ton, a ukoliko usluga nije aktivna dobija se ton zauzeća.

Brisanje određenog broja u memoriji možete da izvršite na sledeći način:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 51
 • Pritisnite taster *
 • Unesite SC
 • Pritisnite taster #

Za pozivanje broja iz memorije:

 • Pritisnite taster *
 • Pritisnite taster *
 • Unesite SC

Ukoliko istovremeno imate dodeljenu i aktiviranu kategoriju Zabrana odlaznih poziva, nećete moći da memorišete brojeve koji podležu tipu zabrane koji je dodeljen.


Poziv bez biranja

Poziv bez biranja je usluga posebno korisna za porodice koje imaju starije članove domaćinstva ili decu jer omogućava automatsko uspostavljanje poziva ka unapred određenom telefonskom broju već samim podizanjem slušalice (ukoliko se u roku od 5 sekundi ne započne biranje nekog broja).

Zahtev za korišćenje ove usluge možete podneti u nekoj od naših poslovnica.

Poziv bez biranja (bezuslovno) – upustvo

Ova usluga nudi mogućnost da podizanjem slušalice, bez biranja, automatski ostvarite vezu sa željenim, unapred definisanim brojem, ukoliko u roku od 5 sekundi na započnete biranje nekog drugog broja. Prilikom podnošenja zahteva za ovu uslugu određujete telefonski broj prema kojem želite da uspostavljate pozive bez biranja. Ova usluga je pre svega namenjena porodicama koje kod kuće ostavljaju decu, za starije osobe, osobe koje otežano koriste telefonski aparat.

Aktiviranje usluge (memorisanje broja):

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #
 • Unesite broj telefona sa kojim želite automatsko uspostavljanje veze
 • Pritisnite taster #

Izmena memorisanog broja:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #
 • Unesite novi broj telefona sa kojim se zamenjuje postojeći broj za poziv bez biranja
 • Pritisnite taster #

Provera da li je usluga aktivirana:

 • Pritisnite taster #
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #

Ukoliko je usluga aktivna, posle unošenja ovog koda ćete čuti ton potvrde – kontinualni ton, a ukoliko usluga nije aktivna dobija se ton zauzeća.

Deaktiviranje usluge:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #

Ukoliko istovremeno imate dodeljenu i aktiviranu uslugu Ograničenje odlaznih poziva, nećete moći da aktivirate uslugu poziva bez biranja na brojeve koji podležu dodeljenom tipu zabrane. Na primer, ako imate dodeljenu i aktiviranu zabranu biranja brojeva koji počinju sa “0” i “99”, nećete moći da aktivirate uslugu za brojeve koji počinju sa “0” i “99”. Ako se zabrana deaktivira, moguće je aktiviranje usluge za sve telefonske brojeve.


Pomoćni brojač na strani pretplatnika

Pomoćni brojač impulsa je usluga koja vam pruža mogućnost da na lokaciji svog telefonskog priključka postavite poseban uređaj  uz koji ćete moći da izvršite internu kontrolu potrošnje impulsa.

Ova usluga namenjena je samo korisnicima čija je telefonska linija na analognoj centrali.