Cena uspostave veze za odlazne pozive iznosi 0,05€.

Cena uspostave veze u Zoni 0 za pozive upućene ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji je 0 dinara.

*Ukoliko odaberete m:tel mrežu, odlazni pozivi u okviru Zone 0 tarifiraju se po ceni od 19,72€/min za pozive u okviru Telekom Srbija grupe, odnosno ka mts mreži, fiksnoj mreži Telekoma Srbija, mobilnoj i fiksnoj mreži m:tel Crna Gora, m:tel mreži Republika Srpska i fiksnoj mreži Telekoma Srpske.

**Odlazni pozivi u okviru Zone 0 ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji iznose 40,60 €/min.

***Za odlazne pozive ka ostalim inostranim destinacijama primenjuje cena od 116,03 €/min.

****Obračunski interval za odlazne pozive upućene ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji je 30s + 1s

*****Obračunski interval za DATA saobraćaj u Zoni 0 je 1kB + 1kB

Cene su prikazane u € sa uračunatim porezom.