Bez obzira na period isteka ugovorne obaveze, u Box paket se mogu uključiti postpejd linija, Internet i mts TV usluga za koje su zaključeni promotivni ugovori: u kampanjama za Internet bez uređaja u kampanjama za postpejd usluge mobilne telefonije bez mobilnog telefona aparata (tzv. kampanje sa popustom na mesečnu naknadu) Ukoliko je do isteka ugovorne obaveze ostalo manje od 3 meseca, u Box paket može se uključiti i postpejd linija za koju je zaključen promotivni ugovor u paketu sa uređajem.

Cena mesečne naknade za izabrani Box paket se uvečava za 0,80 € nakon isteka ugovorene obaveze. Cene svih Box paketa u ponudi možete da pogledate na strani Box cenovnik

Tarifiranje saobraćaja i obračun naknade za Box paket počinje u trenutku kada se realizuje i poslednja usluga iz odabranog Box paketa. Do realizacije Box paketa, mesečnu naknadu za pojedinačne usluge koje ste do sada koristili - telefonski priključak, Internet, mts TV i postpaid broj, plaćate srazmerno broju dana korišćenja, po uslovima važećim pre podnošenja zahteva za Box.

Veza između STB uređaja i fiksne linije ostvaruje se preko Internet modema i splitera i Ethernet kablom. Detaljno uputstvo za instalaciju STB uređaja možete pronaći na strani Uputstva

Ponuda Box paketa koji uključuju Internet uslugu omogućava izbor brzine; do 10 Mb/s, do 20 Mb/s ili do 50 Mb/s. Nakon odabira željenog paketa i brzine Interneta, vrši se provera mogućnosti realizacije. Ukoliko se ispostavi da željena brzina interneta nije izvodljiva na vašoj lokaciji, realizovaće se kombinacija Box paketa sa brzinom Internetom za koju postoje mogućnosti realizacije. Na pristup Internetu mogu da utiču i vrsta kabla, razdaljina, kao i vremenske prilike. Još jedna promenljiva je i sam Internet. Naime, naša kompanija može da garantuje samo za svoju mrežu (da u njoj neće doći do tzv. „uskih grla“ i zagušenja saobraćaja), ali ne može da garantuje za celokupan Internet. Tako se može desiti da vaš Internet modem i konekcija funkcionišu besprekorno, ali da podatke koje želite da dobijete u tom trenutku žele i mnogi drugi korisnici Interneta, pa server ili računar na kome se te informacije nalaze nije u stanju da u isto vreme pruži informacije tolikom broju korisnika što rezultira smanjenjem brzine protoka.

U okviru naše ponude na raspolaganju vam je neograničena Internet usluga, odnosno pristup Internetu omogućen vam je 24 sata, 7 dana u nedelji i nema merenja količine prenetih podataka.

Ukoliko to želite, možete preći na postpejd tarifni profil u okviru Box paketa i zadržati svoj mobilni broj.

Obračunski interval 60s+60s znači da se svaki započeti minut razgovora zaokružuje na 60 sekundi. Na primer, ukoliko ste razgovarali 03:04 (tri minuta i četiri sekunde), biće obračunato 4 minuta razgovora.

U cenu mesečne naknade za Box paket uračunata je mesečna naknada za fiksni telefonski priključak, kao i 150 minuta za razgovore u domaćem saobraćaju. Sve dodatne usluge i ostali ostvareni telefonski saobraćaj naplaćuju po važećem cenovniku.

Ukoliko se opredelite za Box paket koji sadrži i Internet uslugu, dobićete Wi-Fi modem koji vam omogućava da napravite bežičnu mrežu u svom domu. Preporučujemo vam da postavite zaštititu od neovlašćenog korišćenja vaše bežične mreže. Vaš računar i modem iz Box paketa mogu se povezati putem odgovarajućeg kabla koji dobijate u paketu.