Podešavanje telefona za korišćenje internet i MMS usluge obavlja se automatski, za većinu mobilnih uređaja. Dovoljno je samo da ubacite SIM karticu, uključite telefon i dobićete konfiguracionu SMS poruku sa neophodnim parametrima.

 • Pozivom Korisničkog servisa na broj 19933 
 • Putem mts vodiča
 • Slanjem SMS poruke
 • Manuelno

Podešavanje putem MTS vodiča

Zahtev za podešavanje telefona možete poslati na veoma jednostavan način:

Ukoliko ste prepaid korisnik ili koristite tarifu Kontola troškova:

 • Unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje
 • Potom, odaberite opcije: Dodatno/Ostalo/Podešavanje telefona

Ukoliko ste postpejd korisnik:

 • Unesite kod *797# i pritisnite taster za pozivanje
 • Potom, odaberite opcije: Podešavanje/Podešavanje telefona

Podešavanje putem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka (Interneta) možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj 4777.

Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za usluge Interneta i MMS – a, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

Manuelno podešavanje telefona

Podešavanje telefona za pripejd i postpejd:

APN = gprswap 
Username = mts 
Password = 064 
IP address: 172.017.088.198 
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog uređaja) 
Homepage: m.mondo.rs

Podešavanje telefona za Mobilni Internet:

Za Postpejd mobilni net:

Name – stavka je obavezna, navedite naziv po vašem izboru
APN = 3gnet
Username = mts
Password = 064
Sva ostala polja ostaju prazna.

Za Pripejd mobilni net:

Name – stavka je obavezna, navedite naziv po vašem izboru
APN = prepaidnet
Username = mts
Password = 064
Sva ostala polja ostaju prazna.

Napomena: podešavanja za Mobilni Internet su ista za sve modele telefona

Manuelno podešavanje Android telefona

Primarna pristupna tačka: gprswap

Podešavanjem uređaja na sledeći način omogućava se korišćenje svih funkcionalnosti mts mreže i servisa na mts mreži.

 • U spisku svih aplikacija izaberite ikonu SETTINGS
 • U SETTINGS meniju izaberite stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS,
 • Otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • U polje NAME treba ukucati: mts wap
 • U polje APN treba ukucati: gprswap
 • U polje PROXY treba ukucati: 172.017.088.198
 • U polje PORT treba ukucati: 8080
 • U polje USERNAME treba ukucati: mts
 • U polje PASSWORD treba ukucati: 064
 • U polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 • U polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete ništa
 • U polju MCC treba da stoji: 220
 • U polju MNC treba da stoji: 03
 • Polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP
 • U zavisnosti od uređaja, polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Alternativna pristupna tačka: gprsinternet

Alternativnu pristupnu tačku možete koristiti ukoliko internet koristite bez PROXI servera ili ukoliko vam neka aplikacija ne funkcioniše sa primarnim APN-om.

 • U spisku svih aplikacija izaberite ikonu SETTINGS
 • U okviru SETTINGS  menija izaberite stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • Otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • U polje NAME unesite: mts internet
 • U polje APN treba unesite: gprsinternet
 • Polja PROXY, PORT ostavite prazna
 • U polje USERNAME unesite: mts
 • U polje PASSWORD unesite: 064
 • U polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne treba ništa upisivati
 • U polju MCC treba da stoji: 220
 • U polju MNC treba da stoji: 03
 • Polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno
 • U zavisnosti od uređaja, polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite: internet
 • Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba da ukucate: default

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • U meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • U okviru opcije CONNECTION NAME upišite: mts
 • U okviru opcije Internet APN/ Access point name upišite: gprswap
 • U polje USERNAME upišite: mts
 • U polje PASSWORD upišite: 064
 • U polje PROXY ADRESS upišite: 172.17.88.198
 • U polje PROXY PORT upišite: 8080
 • U okviru polja NETWORK TYPE ostaviti navedene parametre IPv4
 • U okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none

Manuelno podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • Zatim, odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • Potom, izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

Manuelno podešavanje iPhone 5,6,6+,7 i 7 Plus mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

Pristupna tačka: gprswap

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • U polje APN upišite: gprswap
 • U polje USERNAME upišite: mts
 • U polje PASSWORD upišite: 064

Manuelno podešavanje iPhone 3G i iPhone 4 mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • Zatim, odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • U okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite: gprswap
 • u polje USERNAME upišite: mts
 • u polje PASSWORD upišite: 064