Uz paket 50% popust, po ceni od samo 2,4 € , čak 31 dan biće vam na raspolaganju najpovoljnije cene saobraćaja:

 • 0,05 € minut razgovora u domaćem saobraćaju,
 • 0,03 € SMS poruka u domaćem saobraćaju,
 • 0,05 € MMS poruka u domaćem saobraćaju,
 • 0,05 € uspostava veze, i
 • 0,24 € 1 MB za prenos podataka u domaćem saobraćaju

Paket 50% popust možete da kupite zaduživanjem svog pripejd računa, a novina je i to što vam ovaj paket može kupiti mts postpejd prijatelj, zaduživanjem svog postpejd računa.

Kupovina paketa

Aktivacija paketa zaduživanjem pripejd računa

 • U meniju mts vodiča *100# izaberite opciju 50% niže cene
 • Pošaljite SMS poruku na broj 444 sa tekstom P1
 • Putem mts centar aplikacije u delu Ponuda za tebe/50% niže cene/50% popust/Kupi.

Aktivacija paketa zaduživanjem postpejd računa

Pošaljite zahtev postpejd prijatelju

Da biste svom mts postpejd prijatelju poslali zahtev za kupovinu paketa 50% popust potrebno je da:

 • U meniju mts vodiča *100# izaberete opciju 50% niže cene/50% popust/Zaduži drugi račun/Zaduži postpejd račun
 • U meniju mts centar aplikacije izaberite Ponuda za tebe/50% niže cene/50% popust/Zaduži postpejd račun ili,
 • Pošaljete SMS poruku na broj 444 sa tekstom P1 i brojem telefona vašeg postpejd prijatelja (na pr. P1<razmak>06xxxxxxxx)

Po prijemu SMS poruke koja ima naslov mts_paket, dovoljno je da vaš mts postpejd prijatelj u roku od 24 sata od prijema te poruke potvrdi kupovinu paketa slanjem dobijene SMS poruke na broj 444.

Poklon od vašeg postpejd prijatelja

Ukoliko to želi, vaš postpejd prijatelj može za vas kupiti paket 50% popust i na jedan od sledećih načina:

 • Putem mts vodiča *797#, odabirom opcije Prepaid dopuna/ 50% popust
 • Putem mts centar aplikacije izborom opcija Tarifni dodaci/50% niže cene/50% popust/Kupi
 • Slanjem SMS poruke na broj 444 sa tekstom P1 i pripejd brojem telefona za koji se kupuje paket (na pr. P1<razmak> 06xxxxxxxx)

Ukoliko po isteku trajanja aktiviranog paketa 50% popust želite da nastavite da ga koristite, ne morate da vršite ponovnu aktivaciju. Paket će biti automatski aktiviran s tim što, ukoliko ste ga aktivirali sa vašeg pripejd broja, morate da imate dovoljan iznos kredita. Takođe, automatska aktivacija ovog paketa biće izvršena i ukoliko je paket aktiviran sa mts postpejd broja.

Postpejd korisnik kroz jedan mesečni račun može da plati najviše tri paketa 50% popust za tri pripejd prijatelja.

Promena računa sa kojeg se vrši plaćanje

U svakom trenutku možete i promeniti račun sa kojeg se vrši plaćanje paketa i to na jedan od navedenih načina:

 • Putem mts vodiča odabirom opcija Prepaid dopuna/50% niže cene/50% popust/Zaduži drugi račun/ Izmeni način plaćanja
 • Putem mts centar aplikacije odabirom opcija Ponuda za tebe/50% niže cene/50% popust/Izmeni način plaćanja
 • Slanjem SMS poruke na broj 444 sa tekstom:
 • PLACA<razmak>06xxxxxxxx – ukoliko želite da postpejd korisnik preuzme plaćanje paketa
 • PLACAM – ukoliko želite da plaćanje paketa umesto sa postpejd računa vašeg prijatelja bude izvršeno sa vašeg pripejd računa

Provera statusa paketa

Sa vašeg pripejd broja možete da proverite da li vam je paket aktivan i do kog datuma:

 • putem mts vodiča odabirom opcija 50% niže cene/Stanje
 • putem mts centar aplikacije odabirom opcija Tarifni dodaci/50% niže cene/50% popust/Stanje
 • slanjem SMS poruke na broj 444 sa tekstom STANJE

Postpejd korisnik može proveriti kojim pripejd brojevima plaća paket i period važenja paketa:

 • Putem mts vodiča odabirom opcija Prepaid dopuna/50% popust/Stanje
 • Slanjem SMS poruke na broj 444 sa tekstom STANJE

Deaktivacija paketa

Ukoliko to želite, u svakom trenutku na više načina možete izvršiti i deaktivaciju paketa. Prethodno kupljen paket biće vam na raspolaganju do isteka perioda za koji je paket kupljen.
Deaktivacija putem mts vodiča:

 • Odabirom opcija 50% niže cene/odjava – za pripejd
 • Odabirom opcija Prepaid dopuna/50% popust/odjava – za postpejd

Deaktivacija putem mts centar aplikacije

 • Odabirom opcija : Tarifni dodaci/50% niže cene/50% popust/Odjava.

Deaktivacija slanjem SMS poruke na broj 444 sa tekstom

 • STOP – za pripejd
 • STOP<razmak>06xxxxxxxx – za postpejd (unosi se i pripejd broj kome se deaktivira paket)