Automatsku dopunu kredita možete da platite zaduženjem redovnog mesečnog računa za postpejd usluge, usluge fiksne telefonije ili putem zbirnog računa.

Korišćenjem usluge automatska dopuna, korisnik može da ostvari i bonus u iznosu od 1.000,00 dinara. Bonus dobijaju pripejd korisnici koji automatsku dopunu koriste najmanje 90 dana u kontinuitetu, pri čemu ukupni dopunjeni iznos treba da bude 600,00 dinara ili više.

Bonus od 1.000,00 dinara je na raspolaganju pripejd korisniku tokom 7 dana od dana dodele i može da se iskoristi za pozive u mts mreži i SMS i internet u domaćem saobraćaju.

Vrste dopune

Imate mogućnost da birate iznos i dinamiku automatskog dopunjavanja kredita. Iznos dopune može biti 2.5, 4 ili 8 evra. U pogledu dinamike dopunjavanja na raspolaganju su vam tri vrste automatske dopune :

  • dopuna na 15 dana – pripejd kredit se automatski dopunjava na 15 dana,
  • mesečna dopuna – pripejd kredit se automatski dopunjava izabranog datuma u mesecu,
  • na pripejd računu je manje od 0.4 evra – uvek kada je iznos pripejd kredita ispod 0.4 evra vaš pripejd račun će biti automatski dopunjen iznosom koji je odabran.

Maksimalni mesečni iznos automatske dopune koja se plaća sa jednog postpejd, fiksnog ili zbirnog računa je 24 evra. Automatsku dopunu kredita sa jednog računa možete da aktivirate za više pripejd brojeva, pri čemu kumulativni mesečni iznos svih dopuna ne može da premaši navedeni iznos od 24 evra. Na jednom pripejd broju može biti aktivirana samo jedna automatska dopuna.

Ukoliko vam u nekom trenutku bude odgovarao drugi iznos dopune ili dinamika dopunjavanja, aktiviranu automatsku dopunu uvek možete da izmenite.

Iako je na vašem pripejd broju aktivirana automatska dopuna, uvek možete da izvršite i dopunu pripejd kredita na neki od standardnih načina dopune.

Aktivacija

U zavisnosti od toga da li se plaćanje vrši zaduženjem računa za postpejd usluge, usluge fiksne telefonije ili putem zbirnog računa, automatsku dopunu možete da aktivirate:

  • putem mts vodiča (za plaćanje zaduženjem postpejd računa),
  • slanjem besplatne SMS poruke sa odgovarajućom sintaksom na 555 (za plaćanje zaduženjem postpejd računa)
  • besplatnim pozivom 0800 100 900 (kod naplate putem računa za fiksnu telefoniju ili zbirnog računa). Pratite uputstvo govornog automata.

Postpejd korisnici mogu da aktiviraju automatsku dopunu za jedan ili više pripejd brojeva putem mts vodiča (*797#), u okviru opcije Pripejd dopuna/Automatska dopuna ili slanjem SMS poruke na 555.

Pripejd korisnici mogu putem SMS poruke ili preko mts vodiča (*100#) da pošalju zahtev za aktivaciju automatske dopune koja će biti plaćena zaduženjem postpejd računa. Navedenom postpejd broju biće na saglasnost prosleđen SMS zahtev.

Automatsku dopunu za određeni pripejd broj/brojeve koju želite da plaćate putem računa za fiksnu telefoniju ili zbirnog računa možete da aktivirate besplatnim pozivom 0800 100 900. Poziv treba da uputite sa fiksnog telefona za koji dobijate mesečni račun. Aktivaciju ćete izvršiti lako i jednostavno, dovoljno je da pratite uputstvo sa govornog automata. Za ovu vrstu aktivacije vam je potrebna šifra koja se nalazi u gornjem levom uglu računa (potreban vam je broj do kose crte, npr. 5971111/5).

Provera stanja bonusa

Kod za proveru stanja bonus kredita, koji je pripejd korisnik dobio po osnovu korišćenja automatske dopune, je *108#.

Provera aktiviranih dopuna

Postpejd korisnik u mts vodiču (*797#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom stanje na 555, može da proveri kojim pripejd brojevima plaća dopunu, kao i koja vrsta automatske dopune je aktivirana (iznos i dinamika dopunjavanja).

Ukoliko se naplata dopune vrši sa računa za fiksnu telefoniju ili zbirnog računa, korisnik navedenu proveru može izvršiti pozivom sa fiksnog broja na 0800 100 900, praćenjem uputstva sa govornog automata. Pripejd korisnik može da dobije informaciju koja vrsta automatske dopune (iznos i dinamika dopunjavanja) je aktivirana na njegovom pripejd broju pozivom mts vodiča (*100#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom stanje na 555.

Odjava

Osim izmene aktivirane automatske dopune, u svakom trenutku možete da izvršite i odjavu. Ukoliko ste pripejd korisnik, odjavu aktivirane automatske dopune možete da izvršite putem mts vodiča *100# ili slanjem SMS poruke sa tekstom stop na 555. Ukoliko ste postpejd korisnik, odjavu aktivirane automatske dopune možete da izvršite u postpejd vodiču (*797#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom stop (npr. stop 06xxxxxxxx) na 555. Ukoliko se automatska dopuna naplaćuje sa vašeg fiksnog ili zbirnog računa, odjavu može izvršiti pozivom sa fiksnog broja na 0800 100 900 i praćenjem uputstva sa govornog automata.

SMS aktivacija

U nastavku je tabela sa oznakom dopune (D1, D2 …) koju je potrebno da navedete u SMS poruci za aktivaciju. Oznaka dopune se razlikuje u zavisnosti od vrste, dinamike i iznosa dopune.

Vrsta dopuneDinamikaIznosSMS oznaka
Automatska dopuna 1.6 evrana 15 dana1.6 evraD1
Automatska dopuna 1.6 evrax-tog u mesecu1.6 evraD2
Automatska dopuna 4 evrana 15 dana4 evraD3
Automatska dopuna 4 evrax-tog u mesecu4 evraD4
Automatska dopuna 8 evrana 15 dana8 evraD5
Automatska dopuna 8 evrax-tog u mesecu8 evraD6
Automatska dopuna od 1,6 evra za kredit < 0,4 evra/1,6 evraD7
Automatska dopuna od 4 evra za kredit < 0,4 evra/4 evraD8
Automatska dopuna od 8 evra za kredit < 0,4 evra/8 evraD9

Ukoliko ste pripejd korisnik, SMS poruka za aktivaciju treba da sadrži oznaku dopune (D1, D2 …) i postpejd broj od koga tražite da prihvati naplatu. Ukoliko želite da aktivirate mesečnu dopunu, potrebno je da navedete i datum (od 1. do 28. u mesecu) kada želite da se pripejd kredit automatski dopunjava.

Ukoliko ste pripejd korisnik, SMS poruka za aktivaciju treba da sadrži oznaku dopune (D1, D2 …) i postpejd broj od koga tražite da prihvati naplatu. Ukoliko želite da aktivirate mesečnu dopunu, potrebno je da navedete i datum (od 1. do 28. u mesecu) kada želite da se pripejd kredit automatski dopunjava.

Vrsta postupkaBroj sa koga se šalje SMSSMS poruka (oznaka je sadržana u tabeli iznad)
Aktivaciju dopunepripejd broj(oznaka) (postpejd broj u formatu 06xxxxxxxx)
Aktivaciju dopunepostpejd broj(oznaka) (pripejd broj u formatu 06xxxxxxxx)
Aktivacija dopune x. u mesecupripejd broj(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (postpejd broj)
Aktivacija dopune x. u mesecupostpejd broj(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (pripejd broj)
Izmena dopunepripejd broj(oznaka) (postpejd broj)
Izmena dopunepostpejd broj(oznaka) (pripejd broj)
Izmena u dopunu x-tog u mesecupripejd broj(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (postpejd broj)
Izmena u dopunu x-tog u mesecupostpejd broj(oznaka) (dan u mesecu [1 do28]) (pripejd broj)

Tekst SMS poruke – PRIMERI

  • D3 06xxxxxxxx – kada pripejd korisnik od postpejd broja 06xxxxxxxx zahteva aktivaciju dopune od 4 evra na 15 dana,
  • D6 1 06xxxxxxxx – kada pripejd korisnik od postpejd broja 06xxxxxxxx zahteva aktivaciju dopune od 8 evra svakog 1. u mesecu,
  • D7 06xxxxxxxx – kada postpejd broj zahteva aktivaciju dopune od 1,6 evra kada je kredit na prepaid broju 06xxxxxxxx niži od 0,4 evra,
  • D4 20 06xxxxxxxx – kada postpejd broj za prepaid broj 06xxxxxxxx zahteva aktivaciju dopune od 4 evra svakog 20. u mesecu.