Dobrodošli u mts pripejd mrežu! Pripremili smo za vas specijalni Bonus dobrodošlice: 10.000 minuta u mts mreži + 10.000 SMS (u domaćem saobraćaju) + 10 GB (u domaćem saobraćaju).

Kada aktivirate vašu mts pripejd karticu, pozovite *100#, aktivirajte bonus dobrodošlice i narednih 7 dana uživajte u besplatnim minutima, porukama i gigabajtima.

Pored postojećih besplatnih bonusa na dopunu (1 GB za izvršenu dopunu u iznosu do 3,5€ i 4 GB za izvršenu dopunu u iznosu od 3,5€ do 5€) od sada su vam na raspolaganju još dve pogodnosti.

Za izvršenu dopunu u iznosu već od 5€ možete da izaberete jednu od sledećih pogodnosti:

• 20 GB na 7 dana, ili
• 200 minuta u domaćem saobraćaju na 7 dana (ovaj izbor se naplaćuje po ceni od 2,5€).

Besplatan pristup društvenim mrežama na 7 dana: Facebook, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat i Pinterest važi uz aktiviran besplatni bonus internet dodatak (20 GB/4 GB/1 GB).

Aktivacija dodatnog bonusa:

  • Nakon izvršene dopune pripejd kredita dobićete SMS obaveštenje da ste ostvarili pravo na besplatnih 1 GB u domaćem saobraćaju.
  • Potrebno je da tokom naredna 24 časa pozovete*100*0# i aktivirate bonus od 1GB.
  • Nakon što ste aktivirali bonus, dobićete SMS obaveštenje o uspešnosti aktivacije.

Bitno je da dodatni bonus od 1 GB aktivirate u navedenom periodu od 24 časa, jer vam, nakon isteka ovog perioda, bonus koji ste dobili po osnovu izvršene dopune više neće biti na raspolaganju.

Stanje bonusa možete da proverite na *105# (za internet), *137# (za minute), *138# (za SMS).

Bonus dobrodošlice možete da aktivirate i putem mts centar aplikacije, opcija Ponuda za tebe/Bonus dobrodošlice.

Bonus dobrodošlice možete da aktivirate u periodu od 60 dana od dana aktivacije pripejd kartice.

Rok važenja pripejd kredita i bonusa – Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 2€. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 2€ i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

Promocija bonus dobrodošlice važi samo za nove pripejd korisnike i traje do 30. aprila 2020. godine.

mts doo zadržava pravo izmene navedenih uslova.