Registrujte postojeći pripejd broj ili postanite novi korisnik Moj pripejd tarife i u mts vodiču (*100#) izaberite bonus dobrodošlice. 

Pripejd karticu možete da kupite u svim našim poslovnicama  po ceni od 2,36 €Inicijalni kredit na kartici je 0,20 €.

Vrsta saobraćajaCena
Minut u domaćem saobraćaju 0,10 €
SMS u domaćem saobraćaju 0,05 €
MMS u domaćem saobraćaju 0,10 €
SMS u međunarodnom saobraćaju 0,09 €
Internet u domaćem saobraćaju (100 kB) 0,05 €
Uspostava veze 0,09 €


Preporučujemo vam da:

  • Koristite opcije za Povoljne razgovore i/ili promotivne Internet dodatke jer ćete na taj način izabranu tarifu lako prilagoditi svojim potrebama i navikama.
  • Koristite mts vodič(*100#) i tako budete u toku sa svim novim promotivnim pogodnostima koje pripremamo za vas.
  • Registrujte postojeći pripejd broj i ostvarite bonus – potrebno je samo da, u bilo koju mts poslovnicu, donesete važeći lični dokument na uvid i SIM karticu. Kada izvršite registraciju pripejd broja, u narednih 6 meseci dobijate po 0,25 € bonus kredita koji možete da iskoristite za prenos podataka, razgovore i slanje SMS poruka u mts mreži. Bonus možete da iskoristite u roku od 7 dana od dana dobijanja.

Minimalni iznos pripejd dopune je 2,00 €.

Obračunski interval je 60s+60s.

Obračunska jedinica za prenos podataka je 1kB.

Cena odlazne SMS poruke ka kratkom broju za usluge sa dodatnom vrednošću je 0,03 €.

Rok važenja  pripejd SIM kartice je 12 meseci od datuma aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita. Nakon ovog perioda vaša kartica više neće biti aktivna. Ponovnu aktivaciju kartice možete da izvršite u roku od 30 dana u nekoj od naših poslovnica po ceni od 2,36 €. Početni kredit na ponovo aktiviranoj kartici je 0,20 €. Preostali iznos pripejd kredita sa vaše prethodne SIM kartice se poništava. Express dopuna i Friendly dopuna ne produžavaju rok važenja prepaid SIM kartice.

Pripejd dopuna – Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 2,00 €. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 2,00 € i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.