Asimetričan pristup

Opredelite se za asimetričan pristup Internetu uz brzine od 20/5 Mb/s do 100/20 Mb/s!

Simetričan pristup

Ostvarite kvalitetnu, simetričnu i brzu Internet vezu!