Digitalno nasilje – Šta je i kako da ga zaustavimo?

Kako živimo u digitalnoj eri ili eri interneta, očekivano je da sve češće možemo čuti pojam digitalnog nasilja.

Danas se sve više pažnje pridaje sigurnosti na internetu, jer je elektronsko nasilje jedan od najvećih problema savremenog doba.

digitalno nasilje - pretnje putem interneta
Digitalno nasilje je jedan od najvećih problema današnjice.

Pošto internet najviše koriste mladi i deca, oni su ujedno i najugroženija grupa i broje najviše žrtava ove vrste nasilja. 

Bitno je da budete što više informisani o ovoj važnoj temi, kako biste znali kako da povećate svoju bezbednost, ali i bezbednost dece na internetu i prijavite nasilje ukoliko postanete žrtva.

Ukoliko želite da saznate šta je digitalno nasilje, kako da ga prepoznate i sprečite, nastavite sa čitanjem ovog bloga. 

Šta je digitalno nasilje? 

Dgitalno nasilje je svako nasilje koje se desi putem interneta. 

Drugim rečima, ono predstavlja zloupotrebu informacionih tehnologija koja ima za posledicu povredu druge ličnosti. 

Nasilje na intenetu se može ostvariti putem poruka, društvenih mreža, raznih platformi, foruma, web sajtova, itd. 

Ponašanje koje proizilazi iz ove vrste nasilja ima za cilj da povredi, ugrozi dostojanstvo, uplaši ili naljuti osobu koja je napadnuta.

pametni telefon na crnoj pozadini okruzen oblacima komentara
Nasilje na internetu je svaki oblik nasilja koje nastaje upotrebom digitalnih tehnologija. 

Digitalno nasilje se još može nazvati i sajber nasilje, internet nasilje, elektronsko nasilje ili sajberbuling, i može se ispoljiti na više načina.

Najčešći obllici nasilja na internetu su: 

U praksi nije redak slučaj da se nasilje na internetu i uživo dešavaju uporedo. 

Jedina razlika je što će elektronsko nasilje ostaviti digitalni zapis koji može da posluži kao dokaz prilikom njegovog dokazivanja. 

Šta predstavlja Buling?

Buling je međunarodno priznat termin koji označava različite vidove nasilja. 

To je oblik nasilja koji nanosi bol drugom, bio on fizički ili psihički, a u svakom slučaju sa sobom nosi stres koji može imati teške posledice.

buling u skoli - nasilje u skoli
Buling može dovesti do fizičkih povreda, socijalnog i emocionalnog stresa, samopovređivanja, pa čak i smrti.

Buling je aktivnost koja se ponavlja i on može biti direktan (udarci, vređanj, i sl.) i indirektan (isključivanje, manipulacija, ponižavanje, procenjivanje kakav je neko, ucenjivanje, itd.)

Takođe, buling nije vezan za pol i vrše ga i dečaci i devojčice, i mladići i devojke, i muškarci i žene, a njime se smatra i nagovaranje ljudi da ignorišu ili izbegavaju neku osobu.

Kako prepoznati digitalno nasilje?

Kada je bilo koja vrsta nasilja u pitanju, veoma je važno da znamo to i da prepoznamo. 

Doživeli ste neslanu šalu, zadirkivanje ili neprimerene i uvredljive komentare? 

Nije strano da prijatelji umeju da zbijaju neslane šale, ali ako takvi slučajevi postaju česti i osoba se oseća povređeno, manje vredno ili osramoćeno, onda se radi o digitalnom nasilju. 

Digitalno nasilje je povređivanje, uznemiravanje ili bilo kakvo drugo nanošenje strete osobi koja ne može da se zaštiti od takvih postupaka

preteće poruke - govor mržnje
Preteće poruke i govor mržnje su najčešći vid nasilja na internetu.

Ono se najčešće javlja u vidu tekstualnih ili video poruka, poziva ili fotografija. Naravno, napadi na privatnost i korišćenje tuđih adresa elektornske pošte su takođe deo elektronskog nasilja. 

Najvažnije je znati da kada god i gde god da se nasilje dogodi, možeš da ga prijaviš i zaustaviš. 

Kome i kako prijaviti digitalno nasilje? 

Ukoliko dođe do bilo kakvih zloupotreba, uznemiravanja ili nasilja putem interneta, nasilje možete prijaviti putem Nacionalne platforme za prevenciju nasilja ili pozivom na broj 19833.

Poziv na broj za digitalno nasilje 19833 je besplatan i anoniman. 

Pre prijave nadležnim službama, potrebno je da prikupite podatke koji ukazuju na digitalno nasilje. 

Prikupljanje podataka podrazumeva fotografisanje ili slikanje ekrana sa ovim materijalom (screenshot)  jer je to je najbolji dokaz u postupku.

Pored toga, nikada nemojte odgovarati na preteće i uznemirujuće poruke jer se u tom slučaju sajdržaj može iskoristiti protiv vas. Ono što treba da uradite jeste da blokirate i prijavite nasilnika. 

Posledice digitalnog nasilja

Osoba koja je žrtva digitalnog nasilja, najčešće se oseća kao da je svi napadaju i da nema pomoći ni izlaza iz te situacije. 

posledice digitalnog nasilja
Jedna od posledica digitalnog nasilja je i strah za sopstvenu bezbednost.

Posledice nasilja na internetu mogu biti različite, ali i trajne. One na razne načine mogu uticati na žrtve, a neki od njih su:

  1. Mentalno – osećaj uznemirenosti, neprijatnosti, ljutnje, agresije
  2. Emocionalno – osećaj srama, poniženosti, emocionalna iscrpljenost
  3. Fizički – umor, gubitak sna, drugi fizički bolovi

Takođe digitalno nasilje može dovesti do povećanog nivoa stresa, manjka samo pouzdanja, ali i do depresije. 

Kako sprečiti digitalno nasilje? 

Pre svega, važno je da znate da sve što postavite na internet može tu zauvek i ostati. 

Zbog toga dobro razmislite pre nego što nešto objavite ili podelite na društvenim mrežama, jer neko može te podatke kasnije da zloupotrebi.

Evo nekoliko saveta kako da sprečite da dodje do digitalnog nasilja:

  • Vodite računa kome dozvoljavate da vidi vaš profil, šalje direktne poruke ili komentariše postove.
  • Nemojte ostavljati previše lične informacije, jer mogu biti zloupotrebljene.
  • Uvek možete da prijavite uznemirujuće komentare, poruke i fotografije i zatražite njihovo uklanjanje.
  • Imajte na umu mogućnost lažnog predstavljanja.
  • Ukoliko ipak dođe do nasilja, obavezo ga prijavite.

Zaključak

Otkad su društvene mreže postale deo naše svakodnevice, svi korisnici interneta, a najviše mladi i deca su izloženi digitalnom nasilju više nego ikad pre.

Nasilje na internetu je pojava koja je sve češće prisutna svuda oko nas. 

Zbog toga smo vam u ovom blogu približili pojam digitalnog nasilja, ali i kako da ga prepoznate i sprečite. 

Sledite savete koje smo vam dali kako biste povećali svoju bezbednost na internetu. 

Ali ako ipak postanete žrtva digitalnog nasilja, obavezno to prijavite na broj za digitalno nasilje – 19833.