IoT uređaji: Šta su i da li su Bezbedni?

Ukoliko vas interesuju inovacije u tehnologiji, onda ste sigurno čuli za IoT (Internet of things) uređaje. Na našem jeziku bi se to moglo nazvati Internet inteligentnih uređaja. 

Ako vam ovaj termin ipak nije poznat, onda ste bar nekad mogli da čujete ili se susretnete sa stvarima kao što su:

  • pametne sijalice koje se pale pomoću telefona, 
  • sistem za grejanje koji takođe možete regulisati mobilnim telefonom ili 
  • senzori za dim koji šalju signale da je došlo do požara. 

Sve su to primeri IoT uređaja kojih je svakim danom sve više. A u nastavku teksta saznajte

šta su to IoT uređaji, da li su bezbedni i na koje načine ih možemo zaštititi.

Šta su IoT (Internet of Things) uređaji?

IoT uređaji su uređaji koji su opremljeni senzorima i softverima programiranim za određene aplikacije i na taj način mogu da sakupljaju, ali i prenose podatke preko interneta ili drugih mreža. 

IOT uredjaji
IOT uredjaji su opremljeni senyorima i softverima programiranim za određene aplikacije

Ovi pametni uređaji već imaju široku primenu kako u privatne svrhe pojedinaca, tako i u različitim industrijama i poslovanju. 

Na primer, mogu se ugraditi u druge mobilne uređaje, industrijsku opremu, medicinske uređaje i još mnogo toga.

Od najsitnijih inteligentnih uređaja, preko pametnih kuća, čak do pametnih gradova, IoT uređaji postaju sve traženiji i zastupljeniji svuda u svetu. 

Glavna odlika IoT uređaja je ta što omogućavaju veću efikasnost i ekonomičnost, pa je to jedan od glavnih razloga zašto ih ljudi uključuju u svoje domove ili poslovne prostore.

Možda zvuči neverovatno, ali samo pomoću mobilnog telefona i interneta možete podešavati grejanje, kamere, šporet, bojler, klimu, svetlo, itd.

Takođe, primena IoT u saobraćaju je veoma značajna. Sigurno ste viđali pametne semafore i pešačke prelaze koji pomoću senzora regulišu dužinu crvenog i zelenog svetla. 

Dakle, njihova primena je već uveliko počela, a sa razvojem tehnologije svakako se očekuje da će ovi uređaji značajno napredovati u budućnosti. 

Da li su IoT uređaji bezbedni?

Prednosti razvoja tehnologije su ti što će ona sigurno doprineti olakšavanju privatnih i poslovnih aktivnosti, ali tokom prisustva na internetu možete naići na mnoge probleme, kao što su stalne pretnje sajber kriminala i sami sajber napadi. 

Zaštita podataka je jedna od važnih tema koja bi trebalo da bude na umu svih korisnika interneta. 

Razlog je taj što ukoliko dođe do sajber napada, hakeri mogu da upadnu u vaš pametni sistem, što u ovom slučaju može biti i pametna kuća. 

Zbog toga se sve češće javljaju sigurnosni sistemi koji mogu zaštititi vaše IoT uređaje

Sve ovo dovodi do zaključka da ako vodite računa o svojim privatnim podacima i koristite neke sigurnosne sisteme, vaši IoT uređaji su bezbedni. 

bezbednost iot uredjaja
IOT uređaji su bezbedni ukoliko vodite računa o svojim privatnim podacima i koristite neke sigurnosne sisteme.

Sigurnost ovih uređaja se ogleda u stvari u skupu tehnika, strategija i alata koji se koriste za zaštitu ovih uređaja od kompromitovanja.

Kako da zaštitite IoT uređaje i sisteme? 

Bez jake bezbednosti, svaki povezani IoT uređaj je ranjiv na napade, od strane lošeg aktera da bi na kraju došlo do krađe korisničkih podataka i rušenja sistema. 

Zato evo nekoliko načina da zaštitite svoje IoT uređaje od sajber napada:

  • Nadgledajte IoT uređaje,
  • Koristite jake lozinke,
  • Koristite bezbednosne protokole,
  • Redovno ažurirajte uređaje,
  • Promenite podrazumevana podešavanja rutera.

1. Kontrolišite IoT uređaje 

Nadgledajte svoje IoT uređaje.

Redovno proveravajte aktivnost i status svojih IoT uređaja da biste bili sigurni da rade kako se očekuje i da biste identifikovali bilo kakvu neuobičajenu aktivnost ako se ona pojavi.

iot uredjaji povezani na tabletu
Redovno proveravajte aktivnost i status svojih IoT uređaja.

Pa i u sličaju da dođe do problema, lakše ćete ga otkloniti ukoliko je on tek nastao. 

2. Koristite jake lozinke i redovno ih menjajte

Loše bezbednosne lozinke će olakšati napade na IoT uređaje. 

Zbog toga je održavanje jake zaštite lozinkom ključno za obezbeđenje vaših IoT krajnjih tačaka. Mnogi IoT uređaji dolaze sa slabim unapred postavljenim lozinkama koje je pritom lako pronaći na mreži. 

lozinka - osoba kuca lozinku
Održavanje jake zaštite lozinkom je ključno za obezbeđenje vaših IoT uređaja.

Čim se IoT uređaj prvi put poveže na vašu mrežu, najbolja je praksa da resetujete njegovu unapred postavljenu lozinku pomoću druge koja je bezbednija i složenija. 

Pri postavljanju lozinke koristite složenu lozinku koja sadrži mala i velika slova, brojeve i znakove. A pored toga bi bilo dobro da je menjate s vremena na vreme.

Time ste sigurni da niko kome niste dali lozinku nece moći da pristupi Vašoj mreži. 

3. Koristite sigurnosni softver, kao što su antivirusni programi i firewall

Uvedite IoT bezbednost već tokom faze projektovanja. 

Od pitanja sigurnosti IoT uređaja o kojima se raspravlja, većina se može prevazići boljom pripremom, posebno tokom procesa istraživanja na početku samog planiranja uvođenja ovih uređaja, bilo u potrošačke, poslovne ili industrijske svrhe. 

Zbog toga je važno da od samog početka planirate, ali i da obezbedite sve potrebne antivirusne programe i firewall

anti virus dugme na tastaturi
Veoma je važno da od početka Koristite sigurnosni softver, kao što su antivirusni programi i firewall.

Oni će pomoći u zaštiti vaših uređaja od spoljnih pretnji tako što će blokirati neovlašćeni saobraćaj da dođe do IoT uređaja.

4. Redovno ažuriranje IoT uređaja

Poznavanje važnosti ažuriranja IoT uređaja može pomoći organizacijama, ali i pojedincima, da optimizuju performanse mreže, bezbednost i povezanost. 

Proizvođači IoT uređaja često obezbeđuju ažuriranja softvera i firmware-a koja poboljšavaju karakteristike proizvoda, kao što je poboljšana kompatibilnost sa drugim tehnologijama ili bolje bezbednosne mere. 

Stoga, trebalo bi da redovno ažurirate svoje IoT uređaje kako biste bili sigurni da dobijate maksimalnu uslugu, ali i veću bezbednost. 

ažuriranje iot uredjaja
Jako je važno da redovno ažurirate vaše IOT uređaje.

5. Izmena podrazumevanih podešavanja rutera

Većina ljudi zaboravlja da preimenuje ruter i drži se imena koje je dao proizvođač, što je pogrešno jer bi to moglo da ugrozi bezbednost vašeg privatnog Wi-Fi-ja, a samim tim i uređaja koji su povezani na njega. 

Da biste zaštitili svoje IoT uređaje, mreža i Wi-Fi su prva odbrana od hakera jer su mnogi IoT uređaji povezani na Wi-Fi. 

Obavezno promenite ime, lozinku i podrazumevana podešavanja privatnosti i bezbednosti, jer ova podešavanja često više koriste proizvođačima nego vama. 

wifi ruter
Obavezno promenite ime, lozinku i podrazumevana podešavanja privatnosti i bezbednosti na vašem ruteru.

Takođe, izbegavajte kupovinu na mreži koristeći javni Wi-Fi jer na taj način svako može doći do vaših podataka.

Zaključak

Nadamo se da vam je ovaj tekst pomogao da razumete pojam IoT (Internet of Things) uređaja i na koje načine možete postići njihovu maksimalnu bezbednost. 

Zaključak je svakako da su IoT uređaji bezbedni ukoliko ih pravilno koristite i zaštitite. 

Sve u svemu, upotreba IoT uređaja ima potencijal da transformiše mnoge aspekte naših života, od načina na koji radimo i živimo do načina na koji putujemo i trošimo energiju. 

Međutim, važno je pažljivo razmotriti implikacije na bezbednost i privatnost korišćenja ovih uređaja, kao i sve potencijalne rizike ili neželjene posledice.