Dobrodošli u mts pripejd mrežu! Pripremili smo za vas specijalni Bonus dobrodošlice: 10.000 minuta u mts mreži + 10.000 SMS (u domaćem saobraćaju) + 10 GB (u domaćem saobraćaju).

Kada aktivirate vašu mts pripejd karticu, pozovite *100#, aktivirajte bonus dobrodošlice i narednih 7 dana uživajte u besplatnim minutima, porukama i gigabajtima.

Pored postojećih besplatnih bonusa na dopunu (1 GB za izvršenu dopunu u iznosu do 3,5€ i 4 GB za izvršenu dopunu u iznosu od 3,5€ do 5€) od sada su vam na raspolaganju još dve pogodnosti.

Za izvršenu dopunu u iznosu već od 5€ možete da izaberete jednu od sledećih pogodnosti:

• 20 GB na 7 dana, ili
• 200 minuta u domaćem saobraćaju na 7 dana (ovaj izbor se naplaćuje po ceni od 2,5€).

Besplatan pristup društvenim mrežama na 7 dana: Facebook, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat i Pinterest važi uz aktiviran besplatni bonus internet dodatak (20 GB/4 GB/1 GB).

Aktivacija

  • Nakon izvršene dopune pripejd kredita dobićete SMS obaveštenje;
  • Potrebno je da prema instrukcijama koje ćete dobiti u SMS poruci izvršite aktivaciju tokom naredna 24 časa;
  • Nakon što ste aktivirali bonus dobićete SMS obaveštenje o uspešnosti aktivacije.

Bitno je da dodatni bonus aktivirate u navedenom periodu od 24 časa, jer vam nakon isteka ovog perioda ove povoljnosti više neće biti na raspolaganju.

Svi bonusi važe isključivo za domaći saobraćaj.

Svaki novi bonus se sabira sa količinom GB koja je preostala od prethodno dobijenog bonusa, a period važenja se produžava za narednih 7 dana od dana dodele poslednjeg bonusa.

Stanje bonusa možete da proverite na *105# (za internet), *137# (za minute), *138# (za SMS).

Bonus dobrodošlice možete da aktivirate u periodu od 60 dana od dana aktivacije pripejd kartice.

Rok važenja pripejd kredita i bonusa – Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 2€. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 2€ i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

mts doo zadržava pravo izmene navedenih uslova.