Obaveštenje za korisnike usluge Friends & Family


Obaveštavamo korisnike usluge Friends & Family da se ova usluga ukida 13. decembra 2019. godine.