Obaveštenje o izmenama u okviru zona u međunarodnom saobraćaju


Obaveštavamo korisnike da će od 1. decembra 2020. doći do izmena u okviru zona i formiranja jedinstvenog cenovnika u međunarodnom saobraćaju mobilne telefonije koji važi za nove i postojeće korisnike svih pripejd i postpejd tarifa. Od navedenog datuma smanjuje se broj zona u međunarodnom saobraćaju sa sedam na četiri zone, tako da se zone 1, 2 i 3 spajaju u zonu 1, a zone 4 i 5 se spajaju u zonu 2. Zona 6 postaje zona 3.

Navedene izmene ne odnose se na fiksnu telefoniju.