Obaveštenje o izmenama u okviru zona u međunarodnom saobraćaju

Obaveštavamo korisnike da će od 29. decembra 2020. doći do izmena u okviru zona i formiranja jedinstvenog cenovnika u međunarodnom saobraćaju mobilne telefonije koji važi za nove i postojeće korisnike svih pripejd, postpejd tarifa i tarife Kontrola troškova. Od navedenog datuma smanjuje se broj zona u međunarodnom saobraćaju sa sedam na četiri zone, tako da se zone I, II i III spajaju u zonu I, a zone IV i V se spajaju u zonu II. Zona VI postaje zona III, dok zona 0 ostaje nepromenjena.

Od 29. decembra 2020. cena minuta poziva ka zoni 0 iznosiće 0,14 EUR; ka zoni I – 0,38 EUR; ka zoni II – 0,85 EUR; ka zoni III – 4,72 EUR. Cena uspostave veze i obračunski interval neće se menjati.

Navedene izmene ne odnose se na fiksnu telefoniju.

Spisak zemalja po novim zonama