Prvi digitalni token u Srbiji – Šta je i čemu služi?

Inovacije i novi načini za korisno korišćenje interneta su postali svakodnevna dešavanja u našim životima. 

Jedna od inovacija je upravo i digitalni token koji je izdao startap Finspot. On je ujedno i prvi u Srbiji koji je odobren od strane komisije za hartije od vrednosti.

Finspot factoring token ili FIN je naziv za prvi digitalni token koji je dobila naša država.

finspot digitalni token - prvi digitalni token u srbiji - srpski digitalni token
Prvi digitalni token u Srbiji – FINspot

U nastavku teksta ćemo objasniti šta podrazumeva digitalni token i koji je njegov značaj. 

Šta je digitalni token?

U Srbiji su zakonom regulisane dve vrste digitalne imovine:

Digitalni token je oblik digitalne imovine koji predstavlja bilo koju vrstu nematerijalnog imovinskog prava koje u digitalnoj formi predstavlja jedno ili više drugih imovinskih prava.

On takođe predstavlja dokument, sličan prospektu kada su u pitanju hartije od vrednosti, koji sadrži podatke o izdavaocu digitalne imovine, digitalnoj imovini i rizicima.

Finspot faktoring token ili FIN token

Kada pičamo o FIN tokenu koji u najvećoj meri podseća na tradicionalne finansijske instrumente, njegovi korisnici imaju pravo da učestvuju u profitu, odnosno pravo na kamatu koju će im kompanija koja je emitovala token isplatiti.

kriptovrednosti
Kriptovrednosti i digitalni tokeni

FIN token imaocu daje pravo na ulaganje u jedan ili više ponuđenih investicionih indeksa (ukupno četiri indeksa), a potom na kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi koja dospeva i koja se obračunava po stopi navedenoj u izabranom investicionom indeksu.

Ako uložite FIN u određeni investicioni indeks, postajete investitor i opredeljujete se za visinu kamatne stope i vremenski period ulaganja odnosno datum dospeća indeksa (od 3 do 12 meseci).

Nakon datuma dospeća indeksa u koji je investiran FIN, investitoru se vraćaju uloženi FIN tokeni, a ostvareni prinos kamate se uplaćuje u dinarima na račun investitora.

Razlika između kripto-valuta i digitalnih tokena

Kada se ogovori o digitalnom novcu, nepisano pravilo je da većina ljudi pomisli na kriptovalute (virtuelne valute) ili misli da su one i digitalni tokeni isto.

Međutim, postoji velika razlika između njih

nft
NFT nije budućnost, već sadašnjost?

Ukoliko digitalna imovina ne daje nikakva prava osim što se može koristiti za razmenu, što je slučaj sa npr. bitkoinom, onda se radi o virtuelnoj valuti. 

Osnovna namena kriptovalute je razmena monetarne vrednosti. Kriptovaluta obično ima svoj blochchain (Bitcoin, Ethereum, ZCash) i zamišljena je da se koristi kao generalno sredstvo plaćanja.

Sa druge strane, ako digitalna imovina u sebi sadrži određena prava, ali sama digitalna imovina nije namenjena razmeni, onda se verovatno radi o digitalnom tokenu.

Koji je značaj digitalnih tokena?

Uz jasan okvir i pravnu sigurnost i izvesnost za investitore i korisnike digitalne imovine, Srbija je među prvim zemljama koje su stvorile regulatorni okvir za oblast digitalne imovine.

Značaj digitalnih tokena se ogleda u tome što su oni posebno značajni kao vid alternativnog finansiranja mladih i inovativnih kopanija (startapa). 

digitalni token u srbiji
Digitalni token u Srbiji

Izdavanjem prvog digitalnog tokena Srbija zauzima visoku poziciju u Evropi kada je u pitanju digitalna ekonomija. 

Faktoring proizvodi i rešenja Finspot kompanije koja je izdavalac FIN tokena, direktno utiču na jačanje srpskog finansijskog sistema i likvidnosti naše privrede.

Kako se kreira i koristi digitalni token?

Tokeni se mogu relativno lako kreirati i izdati, i dostupni su svakome ko poseduje mobilni telefon i internet konekciju. 

Oni demokratizuju investiranje, što bi značilo da možete investirati u njih bez prevelikih birokratskih prepreka, uz osnovnu tehničku pismenost i sa iznosima koji ne moraju biti veliki.

Jedina mana je ta što su aplikacije (novčanici) još uvek u razvoju, ali svakim danom je stanje sve bolje. 

Dakle, kada zelite da pristupite digitalnim tokenima, prvenstveno morate instalirati mobilnu alpikaciju, što je i više nego jednostavno. 

metaverse - nft
Šta nam sledi – Metaverse

Nakon što otvorite svoj blockchain novčanik, možete početi sa istraživanjem izdavaoca tokena koji su Vam interesantni za investiranje. 

Naravno, potrebno je da prođete određenu proceduru online registracije kod izdavaoca i nakon toga dinarskom uplatom izdavaocu kupite digitalne tokene koji će se naći u Vašem blochchein novčaniku.

Digitalni tokeni Vam mogu ostvarivati prinos ili Vam dati pravo na određeni set usluga koje izdavaoc pruža, u zavisnosti od toga na koji način su definisani prilikom kreiranja u zvaničnom dokumentu izdavaoca (belom papiru).

Kojim kompanijama digitalni tokeni mogu biti od pomoći?

Digitlni tokeni mogu biti od koristi svim kompanijama koje:

  • funkcionišu na tradicionalni način finansiranja
  • imaju poteškoće da dođu do kapitala 
  • nemaju finansijska sredstva za pokretanje i razvijanje biznisa
  • žele da diverzifikuju svoje postojeće izvore finansiranja

Takođe, oni su posebno značajni kao vid alternativnog finansiranja mladih i inovativnih startap kompanija. 

Ukoliko imate ideju za inovativan proizvod ali banke ne žele da vas finansiraju zato što ste mlada kompanija, možete osmisliti token i napisati beli papir kojim ćete privući sredstva od privatnih investitora, fizičkih lica i kompanija, koji veruju u Vaš tim, ideju ili proizvod.

Zaključak

Inovacije i konstantno usavršavanje su veoma značajne kako za državu u kojoj živimo, tako i za čitav svet. 

Ovakve inovacije, kao što su digitalni tokeni, direktno utiču na jačanje srpskog finansijskog sistema i likvidnost naše privrede.

Ukoliko se odlučite da kreirate i koristite digitalne tokene, u ovom članku smo Vam predstavili sve informacije koje bi trebalo da znate.